DBox New smart laptop Bag with USB port (Black)

Save 15%
13,900 က်ပ္
11,815 က်ပ္

DBox New Design Bag with USB port

  • အခိ်န္မေရြးဖုန္းအားကုန္သြားပါက အလြယ္တကူအားသြင္းႏုိင္ျခင္း။ 
  • သက္ေသာင့္သက္သာ လြယ္သြားႏိုင္ျခင္း။ 
  • ပစၥည္းထည့္ရန္အတြက္အိတ္အတြင္းတြင္စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း။ 
  • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အထည္ကုိအသံုးျပဳခ်ဳပ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အၾကမ္းခံ၊ ေရစိုခံ၍ ျခစ္ရာမ်ားကုိအထူးကင္းေဝးေစပါတယ္။ 

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 1200 g

အရြယ္အစား

41*28*11cm

ကုန္ပစၥည္းအေရာင္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

DBox New Design Bag with USB port

အိတ္၏ကိုယ္ထည္ကို ခ်ဳပ္လုပ္ရာတြင္ Material ကိုသိပၸံနည္းပညာႏွင့္ေပါင္းစပ္ခ်ဳပ္လုပ္ေပးထားေသာ ေၾကာင့္မေတာ္တဆ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ျခစ္မိျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါက အစင္းရာထင္ျခင္းမ်ားအထူးကင္းေဝးေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ အသားကလည္းႏႈးည့ံသည့္အျပင္ ေရစိုခံနုိင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ အတြင္းပုိင္းကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္အျပင္  Laptop, Ipad ႏွင့္အျခားထီး၊ ဖုန္းအစရိွသည့္ပစၥည္းမ်ားမ်ားကုိလည္းစနစ္တက်ထည့္သြင္းသြားႏုိင္ေစရန္အတြက္ေနရာမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ ပစၥည္းမ်ားမ်ားဆန္႕ဝင္သျဖင့္ လြယ္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ေလးပင္ျခင္း မရိွဘဲ သက္ေသာ့္သက္သာသယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေစရန္အတြက္ အျပင္သြားတိုင္းအဆင္ေျပေျပသယ္ေဆာင္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္သည့္ဇစ္ေခါင္းကိုလည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းကိုအသံုးျပဳထားသျဖင့္ အလြန္ကုိအဆင္ေျပေျပအသံုးျပဳသြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္၏ဖိအားဒဏ္ကုိခံႏုိ္င္ေစရန္အတြက္ၾကိဳးေထာင့္မ်ားကုိလည္း အေကာင္းမြန္ဆံုးခ်ဳပ္လုပ္ေပးထားသည့္အျပင္ ၾကိဳးခ်ိန္ညိႈသည္ႈသည့္ေခါင္းကိုလည္း ဖိအားခံႏိ္ုင္ေစရန္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။