Adidas sneaker Tubular Shadow (black with white base) (38.5)

by Adidas
280,000 က်ပ္

Adidas sneaker Tubular Shadow

  • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
  • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည္။ 
  • အမိ်ဳးသားေရာ အမိ်ဳးသမီးပါဝင္ဆင္ႏိုင္သည္။ 

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 880 g

အရြယ္အစား

36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44

ကုန္ပစၥည္းအေရာင္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

Adidas sneaker Tubular Shadow

Design ဆန္းသစ္ျပီး Style က်သည့္ဖိနပ္ကိုဝတ္ဆင္ခ်င္သည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အၾကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ Adidas Tubular Shadow ဖိနပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေျပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလ်ာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ သက္ေသာင့္သက္သာစြာႏွင့္ ေလ်ာက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေလအိပ္ကိုထည့္သြင္းေပးထားသည့္အျပင္ အတြင္းပုိင္းတြင္ ေျခေထာက္ကိုနာက်င္ျခင္ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ အတြင္းသားကုိ ႏႈးညံ့စြာျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ခ်ဳပ္ရိုး၊ ခ်ဳပ္သားက္ိုေကာင္းမြန္သပ္ရက္စြာႏွင့္ျပဳလုပ္ေပးထာသျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး အသားကလည္း ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသျဖင့္ ေျခေထာက္ကုိ ေအးျမျပီးေျခာက္ေသြ႕ေနေစမည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဖိနပ္ေအာက္ခံျပားေလးကိုလည္း ေျခေခ်ာ္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး Design  ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အေရာင္ေလးကုိေတာ့ အမဲေရာင္ေလးကိုအသားေပးခ်ဳပ္လုပ္ျပီး အျဖဴေရာင္ကိုျပန္လည္ ေအာက္ခံအျဖစ္ထားရိွသည့္အတြက္ လူငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ အရမ္းကုိလိုက္ဖက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။  Adidas Tubular Shadow ဖိနပ္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ သက္ေသာက္သက္သာ၊ ေပ့ါေပ့ါပါးပါးနဲ႕ Style က်က် ယံုၾကည္မႈရိွအျပည့္ ရိွတဲ့ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။