ရွဴတိုင္းယဥ္ မယ္သီတာ ထိုင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္ (အစိမ္း) (Traditional Longyi)

50,000 က်ပ္

ရွဴတိုင္းယဥ္ မယ္သီတာ ထိုင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

  • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
  • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္မပါတာေၾကာင့္ ပစၥည္းအာမခံျခင္း
  • အသက္အရြယ္ၾကီးသူ ငယ္သူ အရြယ္မေရြး ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
  • ဝမ္းဆက္စမို႕ အက်ႌပါခ်ဳပ္ဝတ္နိုင္ျခင္း

 

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 1000 g

အရြယ္အစား

၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)

ကုန္ပစၥည္းအေရာင္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ရွဴတိုင္းယဥ္ မယ္သီတာ ထိုင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္မပါတာေၾကာင့္ ပစၥည္းအာမခံတဲ့ ရွဴတိုင္းယဥ္ ရဲ႕ မယ္သီတာ ထုိင္းပိုး လံုခ်ည္ကို တမူထူးျခားတဲ့ အဆင္ေလးျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားလို႕ အသက္အရြယ္ၾကီးသူ ငယ္သူ အရြယ္မေရြး ဝတ္ဆင္နိုင္တာေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္သူၾကိဳက္နွစ္သက္ေစမွာ အမွန္ပါဘဲရွင္။ အလွဴ မဂၤလာေဆာင္ ဘြဲ႕ယူ စတဲ့ ဘယ္ပြဲဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဝတ္ဆင္သြားနိုင္ျပီး တင့္တယ္တဲ့ က်က္သေရရွိေနေစမယ့္ ဒီဇိုင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပိုးထည္ကိုေတာ့ ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) ရွိတာမို႕ မည္သည့္အရြယ္မဆုိ ဝတ္ဆင္နိုင္တာမို႕ အစမေလာက္မွာ မပူရဘူးေနာ္ ……

ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။