အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


TITANIA LONG HANDLED BATH BRUSH/WOOD (2830)

TITANIA LONG HANDLED BATH BRUSH/WOOD (2830)

by W&P Design
6,360 က်ပ္

TITANIA LONG HANDLED BATH BRUSH/WOOD 2830

 • ေက်ာဘက္ရိွ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုအလြယ္တကူသန္႕ရွင္ေပးႏုိင္ျခင္း။
 •  လက္ကိုင္ရိုးေလးကုိ လဲခပ္ရွည္ရွည္ေလးျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း။
 • သဘာဝသစ္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျခင္း။

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)
6,910 က်ပ္  (PIG)

TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)

TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)

by W&P Design
6,910 က်ပ္

TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)

 • ႏႈးညံေသာအထိေၾကာင့္ သားသားမီးမီးမ်ားကိုေပ်ာ္ရြင္ေစသည္။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရိွျခင္း။
 • ကေလးမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္   အရုပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။
TITANIA BATH GLOVE DUCK (9201)
6,910 က်ပ္  (DUCK)

TITANIA BATH GLOVE DUCK (9201)

TITANIA BATH GLOVE DUCK (9201)

by W&P Design
6,910 က်ပ္

TITANIA BATH GLOVE DUCK 9201

 • ႏႈးညံေသာအထိေၾကာင့္ သားသားမီးမီးမ်ားကိုေပ်ာ္ရြင္ေစသည္။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရိွျခင္း။
TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)
1,250 က်ပ္  (Children)

TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)

TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)

by W&P Design
1,250 က်ပ္

TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)

 • သားသားမီးမီးေလးမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘီးေလးျဖစ္ျခင္း။
 • ဦးေရျပားကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရိွျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးအထူးျပည့္ဝျခင္း။
TITANIA CHILDREN COMB BEAR (1815)
1,250 က်ပ္  (Children)

TITANIA CHILDREN COMB BEAR (1815)

TITANIA CHILDREN COMB BEAR (1815)

by W&P Design
1,250 က်ပ္

TITANIA CHILDREN COMB BEAR 1815

 • သားသားမီးမီးေလးမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘီးေလးျဖစ္ျခင္း။
 • ဦးေရျပားကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရိွျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးအထူးျပည့္ဝျခင္း။

အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


TITANIA OCTOPUS CLIP MEDIUM 2`S 7950B (BLACK)

TITANIA OCTOPUS CLIP MEDIUM 2`S 7950B (BLACK)

by W&P Design
2,500 က်ပ္

TITANIA OCTOPUS CLIP MEDIUM 2`S 7950B (BLACK)

 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥညး္ေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 • လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာႏွင့္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 
TITANIA FOOT CARE FOOT DEODORANT SPRAY CASE &

TITANIA FOOT CARE FOOT DEODORANT SPRAY CASE &

by W&P Design
4,190 က်ပ္

TITANIA FOOT CARE FOOT DEODORANT SPRAY CASE & REFRESHMENT 200ML (5331)

 • ေျခဖဝါးတြင္ ပတ္ၾကားအက္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါတယ္။ 
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျခင္း။
 • လြယ္ကူစြာႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
 • အလြယ္တကူျဖန္းပက္ျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳၽႏိုင္ျခင္း။
TITANIA FOOT & NAIL BALM 100ML (5303/100)
4,010 က်ပ္  (100ML)

TITANIA FOOT & NAIL BALM 100ML (5303/100)

TITANIA FOOT & NAIL BALM 100ML (5303/100)

by W&P Design
4,010 က်ပ္

TITANIA FOOT & NAIL BALM 100ML (5303/100)

 • ေျခဖဝါးတြင္ ပတ္ၾကားအက္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါတယ္။ 
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျခင္း။
 • လြယ္ကူစြာႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
TITANIA CRACKED HEEL BALM 75ML (5309)
3,600 က်ပ္  (75ML)

TITANIA CRACKED HEEL BALM 75ML (5309)

TITANIA CRACKED HEEL BALM 75ML (5309)

by W&P Design
3,600 က်ပ္

TITANIA CRACKED HEEL BALM 75ML 5309

 • ေျခဖဝါးတြင္ ပတ္ၾကားအက္ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါတယ္။ 
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျခင္း။
 • လြယ္ကူစြာႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
TITANIA ELECTRIC CALLUS REMOVER (3039) BOX

TITANIA ELECTRIC CALLUS REMOVER (3039) BOX

by W&P Design
41,650 က်ပ္

TITANIA ELECTRIC CALLUS REMOVER 3039 BOX

 • ေျခေထာက္ေလးကို ၾကည့္ရဆိုးေစေသာ အသားမာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရိွျခင္း။
 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း။
 • Germany brand ျဖစ္ျခင္း။
TITANIA BATH CRYSTALS EUKALYPTUS (5347/6)

TITANIA BATH CRYSTALS EUKALYPTUS (5347/6)

by W&P Design
5,440 က်ပ္

TITANIA BATH CRYSTALS EUKALYPTUS (5347/6)

 • စိုေျပတင္းရင္းေသာ အသားအေရကိုပိုင္ဆိုင္ေစမည္။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ျခင္း။

*မ်က္လံုးႏွင့္ ေတြ႕ထိျခင္းကို အထူးေရွာင္က်ဥ္ပါ*

TITANIA BATH CRYSTALS VANILLA FLAIR (5347/5)

TITANIA BATH CRYSTALS VANILLA FLAIR (5347/5)

by W&P Design
5,440 က်ပ္

TITANIA BATH CRYSTALS VANILLA FLAIR 5347/5

 • စိုေျပတင္းရင္းေသာ အသားအေရကိုပိုင္ဆိုင္ေစမည္။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ျခင္း။

*မ်က္လံုးႏွင့္ ေတြ႕ထိျခင္းကို အထူးေရွာင္က်ဥ္ပါ*

ဖက္ရွင္


TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)
3,640 က်ပ္  (FOOT CARE)

TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)

TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)

by W&P Design
3,640 က်ပ္

TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)

 • Shoe ဖိနပ္မ်ားစီးသည့္အခိ်န္တြင္ ဖိနပ္ေပါက္ျခင္းကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216)
4,600 က်ပ္  (2'S)

TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216)

TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216)

by W&P Design
4,600 က်ပ္

TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216)

 • ႏႈးညံ့ေသာ ေျခစြတ္ေလးျဖစ္သျဖင့္ ဖိနပ္ေပါက္ျခင္းကုိ သက္သာေစသည္။
TITANIA ANTISLIP GENUINE LEATHER 1PAIR (5226)
TITANIA PLANTAR CUSHIONS 2PC (5207)
5,310 က်ပ္  (2PC)

TITANIA PLANTAR CUSHIONS 2PC (5207)