ကား ႏွင့္ စက္မႈပစၥည္းမ်ား


ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY (
8,500 က်ပ္  (Double charger)

ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY (

ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY (

by W&P Design
8,500 က်ပ္

ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY

 • ကားထဲတြင္ဖုန္းႏွစ္လံုးကို အားသြင္းႏို္င္ျခင္း။ 
 • ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို္ digital ျဖင့္ေဖာ္ျပျခငး္။  
ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY (
8,500 က်ပ္  (Double charger)

ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY (

ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY (

by W&P Design
8,500 က်ပ္

ROCK Space H2 CAR CHARGER WITH DIGITAL DISPLAY

 • ကားထဲတြင္ဖုန္းႏွစ္လံုးကို အားသြင္းႏို္င္ျခင္း။ 
 • ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို္ digital ျဖင့္ေဖာ္ျပျခငး္။  
ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)(Blu
5,000 က်ပ္  (Car Charger)

ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)(Blu

ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)(Blu

by W&P Design
5,000 က်ပ္

ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)

 • ကားထဲတြင္ ဖုန္းႏွစ္လံုးအားအလြယ္တကုူအားသြင္းႏိုင္ျခင္။
ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)
5,000 က်ပ္  (Car Charger)

ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)

ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)

by W&P Design
5,000 က်ပ္

ROCK Space SITOR PLUS CAR CHARGER(RCC-0125)

 • ကားထဲတြင္ ဖုန္းႏွစ္လံုးအားအလြယ္တကုူအားသြင္းႏိုင္ျခင္။
ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARP
20,000 က်ပ္  (HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARPHONE)

ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARP

ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARP

by W&P Design
20,000 က်ပ္

ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARPHONE

 • ကားေပၚတြင္ဖုန္းအားသြင္းသည့္ ပစၥညး္အျဖစ္အသံုးျပဴႏို္င္ျခင္း။ 
 • Bluetooth Earphone ပါရိွျပီး Earphoneကုိလည္းအားအလြယ္တကူသြင္းေပးထားႏိုင္ျခင္း။ 
ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARP
20,000 က်ပ္  (HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARPHONE)

ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARP

ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARP

by W&P Design
20,000 က်ပ္

ROCK SPACE HAMMER CAR CHARGER&BLUETOOTH EARPHONE

 • ကားေပၚတြင္ဖုန္းအားသြင္းသည့္ ပစၥညး္အျဖစ္အသံုးျပဴႏို္င္ျခင္း။ 
 • Bluetooth Earphone ပါရိွျပီး Earphoneကုိလည္းအားအလြယ္တကူသြင္းေပးထားႏိုင္ျခင္း။ 
ROCK Space MOTOR CAR CHARGER WITHOUT CABLE (RCC0

ROCK Space MOTOR CAR CHARGER WITHOUT CABLE (RCC0

by W&P Design
7,500 က်ပ္

ROCK Space MOTOR CAR CHARGER WITHOUT CABLE

 • ကားေပၚတြင္ Device ႏွစ္ခုကုိအားျပည့္ဝစြာသြင္းထားႏို္င္ျခင္း။ 

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


ROCK SPACE EBAR SMART POWER STRIP CHARGER(15139
27,500 က်ပ္  (SMART POWER STRIP)

ROCK SPACE EBAR SMART POWER STRIP CHARGER(15139

ROCK SPACE EBAR SMART POWER STRIP CHARGER(15139

by W&P Design
27,500 က်ပ္

ROCK SPACE  EBAR SMART  POWER STRIP CHARGER(15139)

 • လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းေဝးေစျခင္း။ 
 • လွ်ပ္စစ္အားေထာက္ပံ့မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 • Wi-fi System ဖုန္းအားသြင္းစနစ္ပါဝင္ျခင္း။ 

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank (wh
26,000 က်ပ္  (10000mAh)

Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank (wh

Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank (wh

by W&P Design
26,000 က်ပ္

Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank

 • Brand: ROCK
 • Battery Type: Lithium-Ion battery
 • Capacity: 10000mAH
 • No of Output Ports: 2 Output
 • Power: 5V/2A
 • Colours: Black, White
 • Single port USB
 • Battery capacity: 10000mah 
 • Input.:- DC 5V/2A
 • Output.:-DC 5V 2.1A
 • Dimension:-62.4x21.2x140.3mm 
 • Material .:- Fireproof ABS+ PC
Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank (Bl
26,000 က်ပ္  (10000mAh)

Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank (Bl

Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank (Bl

by W&P Design
26,000 က်ပ္

Rock Space Qick Chaerge 10000mAh Power Bank

 • Brand: ROCK
 • Battery Type: Lithium-Ion battery
 • Capacity: 10000mAH
 • No of Output Ports: 2 Output
 • Power: 5V/2A
 • Colours: Black, White
 • Single port USB
 • Battery capacity: 10000mah 
 • Input.:- DC 5V/2A
 • Output.:-DC 5V 2.1A
 • Dimension:-62.4x21.2x140.3mm 
 • Material .:- Fireproof ABS+ PC
Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Red)
28,500 က်ပ္  (8000mAh)

Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Red)

Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Red)

by W&P Design
28,500 က်ပ္

Rock Space Wireless 8000mAh (P38)

 • Brand : ROCK
 • Series : P38 wireless charger power bank
 • Material: Fireproof ABS+PC
 • Colors:  Grey
 • Product style : External Battery Pack for Mobile phone
 • Voltage Input: 5V Output: 5V
 • Input Interface : Micro USB  TYPE C 
 • Output Interface :  USB TYPE C
 • Micro USB input: DC5V/2A
 • TYPE C input: DC5V/2A
 • TYPE C Output: DC 5V 2A 
 • USBA Output: 5V 2.4A 
 • Battery Capacity: 3.7V  8000mah
Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Grey)
28,500 က်ပ္  (8000mAh)

Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Grey)

Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Grey)

by W&P Design
28,500 က်ပ္

Rock Space Wireless 8000mAh (P38)

 • Brand : ROCK
 • Series : P38 wireless charger power bank
 • Material: Fireproof ABS+PC
 • Colors:  Grey
 • Product style : External Battery Pack for Mobile phone
 • Voltage Input: 5V Output: 5V
 • Input Interface : Micro USB  TYPE C 
 • Output Interface :  USB TYPE C
 • Micro USB input: DC5V/2A
 • TYPE C input: DC5V/2A
 • TYPE C Output: DC 5V 2A 
 • USBA Output: 5V 2.4A 
 • Battery Capacity: 3.7V  8000mah
Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Blue)
28,500 က်ပ္  (8000mAh)

Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Blue)

Rock Space Wireless 8000mAh (P38) (Blue)

by W&P Design
28,500 က်ပ္

Rock Space Wireless 8000mAh (P38)

 • Brand : ROCK
 • Series : P38 wireless charger power bank
 • Material: Fireproof ABS+PC
 • Colors:  Grey
 • Product style : External Battery Pack for Mobile phone
 • Voltage Input: 5V Output: 5V
 • Input Interface : Micro USB  TYPE C 
 • Output Interface :  USB TYPE C
 • Micro USB input: DC5V/2A
 • TYPE C input: DC5V/2A
 • TYPE C Output: DC 5V 2A 
 • USBA Output: 5V 2.4A 
 • Battery Capacity: 3.7V  8000mah
Rock space Power bank 20800mAh (P19) (Black)
26,500 က်ပ္  (20800mAh)

Rock space Power bank 20800mAh (P19) (Black)

Rock space Power bank 20800mAh (P19) (Black)

by W&P Design
26,500 က်ပ္

 Rock space Power bank 20800mAh (P19)

 • Brand :Rock Space
 •  Product :P19 power bank
 •  Model no : RMP 0337
 •  Material :Fireproof ABS + PC
 •  Input :DC 5V / 2A
 •  Output :DC 5V / 2.4A
 •  Color :black
 •  Battery capacity :3.7 V 20800MAH
 •  Charging time :10-11hrs
 •  Dimention :163*82*24mm
 • Dual port USB
Rock Space Cola 10000mAh (Black)
16,500 က်ပ္  (10000mAh)

Rock Space Cola 10000mAh (Black)

Rock Space Cola 10000mAh (Black)

by W&P Design
16,500 က်ပ္

Rock Space Cola 10000mAh

 • Brand: Rock Space 
 •  Output.:-DC 5V 2.1A
 • InPort.:- DC 5V 2.1A
 • four LED indicators
 • Dual USB outputs.
 • Material .:- Fireproof ABS+ PC
 • Weight.:- 300g
 • Battery capacity: 10000mah 
 • Good using
 • Good quality
 • Good Design