မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


ZTE V831W
79,800 က်ပ္  (4.5")

ZTE V831W

ZTE V831W

by W&P Design
79,800 က်ပ္
 • Version          - 4.4.2
 • CPU               - Quad-Core 1.2 GHz
 • Ram              - 1GB
 • Rom              - 8GB
 • Display Size  - 4.5”
 • Camera         - 8MP (Rear), 2MP (Front)
ZTE V830
69,800 က်ပ္  (4.5")

ZTE V830

ZTE V830

by W&P Design
69,800 က်ပ္
 • Version          - 4.4.2
 • CPU               - Quad-Core 1.3 GHz
 • Ram               - 512MB
 • Rom               - 4GB
 • Display Size   - 4.5”
 • Camera          - 8MP (Rear), 2MP (Front)
ZTE Blade L3 Apex
109,800 က်ပ္  (5")

ZTE Blade L3 Apex

ZTE Blade L3 Apex

by W&P Design
109,800 က်ပ္
 • CPU: Mediatak MT6582M, Quad Core 1.2GHz
 • RAM: 1GB
 • Storage: 8GB (Up to 16GB)
 • Camera: 5Mp/ 8MP
 • Size: 5.0” TFT
 • Version: 4.4
ZTE Blade D6 Lite
129,800 က်ပ္  (5")

ZTE Blade D6 Lite

ZTE Blade D6 Lite

by W&P Design
129,800 က်ပ္
 • CPU: ARM Cortex A53 NT6580, Quad Core 1.3GHz
 • RAM: 1GB
 • Storage: 8GB (Up to 16GB)
 • Camera: 8Mp/ 8MP
 • Size: 5.0”
 • Version: 5.1
ZTE Blade L5
99,800 က်ပ္  (5”)

ZTE Blade L5

ZTE Blade L5

by W&P Design
99,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1
 • RAM                   - 1GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 8MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade L5
99,800 က်ပ္  (5”)

ZTE Blade L5

ZTE Blade L5

by W&P Design
99,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1
 • RAM                   - 1GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 8MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade L5 Plus
109,800 က်ပ္  (5”)

ZTE Blade L5 Plus

ZTE Blade L5 Plus

by W&P Design
109,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1
 • RAM                   - 1GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 13MP (Rear), 5MP (Front)