က်န္းမာေရးနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


SK Herbal Peppermint Natural Inhaler (6pc) (ရွဴေ

အဓိကအားသာခ်က္

 • အသက္ရွဴစနစ္တစ္ခုလုံးကို ႏႈိးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္အဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ အေသးစား ေခါင္းကိုက္မႈမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစသည့္ အနံ႔အသက္ရွိျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • ရွဴရႈိက္လိုက္တိုင္းရနံ႔သင္းပ်ံ႕ေစျခင္း
SK Herbal Lavender Natural Inhaler (6pcs) (ရွဴေဆ

SK Herbal Lavender Natural Inhaler 

အဓိကအားသာခ်က္

 • အသက္ရွဴစနစ္တစ္ခုလုံးကို ႏႈိးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္အဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ အေသးစား ေခါင္းကိုက္မႈမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစသည့္ အနံ႔အသက္ရွိျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • ရွဴရႈိက္လိုက္တိုင္းရနံ႔သင္းပ်ံ႕ေစျခင္း
SK Herbal Lavender Natural Inhaler (ရွဴေဆးဗူး)

SK Herbal Lavender Natural Inhaler 

အဓိကအားသာခ်က္

 • အသက္ရွဴစနစ္တစ္ခုလုံးကို ႏႈိးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္အဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ အေသးစား ေခါင္းကိုက္မႈမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစသည့္ အနံ႔အသက္ရွိျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • ရွဴရႈိက္လိုက္တိုင္းရနံ႔သင္းပ်ံ႕ေစျခင္း
SK Herbal Peppermint Natural Inhaler (ရွဴေဆးဗူး)

အဓိကအားသာခ်က္

 • အသက္ရွဴစနစ္တစ္ခုလုံးကို ႏႈိးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္အဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ အေသးစား ေခါင္းကိုက္မႈမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစသည့္ အနံ႔အသက္ရွိျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • ရွဴရႈိက္လိုက္တိုင္းရနံ႔သင္းပ်ံ႕ေစျခင္း

အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


SK Herbal Vitamin-C Face Mask (ဗီတာမင္-စီ)

SK Herbal Vitamin-C Face Mask (ဗီတာမင္-စီ)

အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

-သဘာအတိုင္း အသားအေရကို ျဖဴစင္ဝင္းပေစျခင္း

-အဆိပ္အေတာက္နွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးနုိင္ျခင္း

-ျဖဴစင္ေစျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္းနွင့္ ျပန္လည္နုပ်ိဳေစျခင္း

-ေခၽြးေပါက္မ်ားကို က်ဥ္းေစျပီး ဝက္ျခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမာရြတ္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ျခင္း

SK Herbal Collagen mask sheet (Red)
1,700 က်ပ္  (Collagen)

SK Herbal Collagen mask sheet (Red)

SK Herbal Collagen mask sheet (Red)

by W&P Design
1,700 က်ပ္

SK Herbal Collagen mask sheet (Red)

အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

-(၇) ရက္အတြင္း ျဖဴစင္ေခ်ာေမြ႕ေသာ အသားေရကို ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း

-အဆိပ္အေတာက္နွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ျခင္း

-ေခၽြးေပါက္မ်ားကို က်ဥ္းေစျပီး ဝက္ျခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမာရြတ္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ျခင္း

- မျမင္ရေသာ ဝက္ျခံပုန္းမ်ားကို မထြက္ခင္ ကာကြယ္တားဆီးေပးျခင္း  

-အသားအေရကို ေတာက္ပေစျခင္း

SK Herbal All in one hair Mask For Women (Green)

SK Herbal All in one hair Mask For Women (Green)

by W&P Design
1,700 က်ပ္

 SK Herbal All in one hair Mask For Women (Green)

အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

-ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနုိင္ျခင္း

-ဆံပင္သန္မာအားေကာင္းေစျခင္း

-ဆံသားပ်က္စီးမႈဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

-ဆံသားနွစ္ခြျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

-ပိုမိုထူထဲသန္မာေစျခင္း

SK Herbal All in one Hair Mask for Men (Blue)

SK Herbal All in one Hair Mask for Men (Blue)

by W&P Design
1,700 က်ပ္

SK Herbal All in one Hair Mask for Men (Blue)

 

အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

-ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနိုင္ျခင္း

-ဆံပင္သန္မာအားေကာင္းေစျခင္း

-ဆံသားပ်က္စီးမႈဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

-ဆံသားနွစ္ခြျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

-ပိုမိုထူထဲသန္မာေစျခင္း

SK Herbal Gluta mask sheet (Yellow)
1,700 က်ပ္  (Gluta)

SK Herbal Gluta mask sheet (Yellow)

SK Herbal Gluta mask sheet (Yellow)

by W&P Design
1,700 က်ပ္

SK Herbal Gluta mask sheet (Yellow)

အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

-ေခ်ာေမြ႕ျဖဴစင္ေသာ အသားအေရကို ေပးစြမ္းနုိင္ျခင္း

-အသားေရကိုေတာက္ပေစျခင္း

-အဆိပ္အေတာက္နွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ျခင္း

-ပ်က္စီးသြားေသာ အသားအေရကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း

-ဆဲလ္အေသမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

SK Herbal Easy Spa (6pcs) and Lotion (1pcs)
16,700 က်ပ္  (Easy Spa (6pcs) and Lotion (1pcs))

SK Herbal Easy Spa (6pcs) and Lotion (1pcs)

SK Herbal For Dry Skin Set
27,100 က်ပ္  (For Dry Skin)

SK Herbal For Dry Skin Set

SK Herbal For Dry Skin Set

by W&P Design
27,100 က်ပ္

SK Herbal For Dry Skin Set

 • မ်က္ႏွာအသားအေရကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစပဲ အစြမ္းကုန္ရွင္းလင္းေစျခင္း
 • အသားအေရကို ေခ်ာမြတ္စိုျပည္ကာ က်န္းမာသန္႔ရွင္းတဲ့ အသားအေရကို ပိုင္ဆုိင္ေစျခင္း
 • ေမာပန္းေနတဲ့ အသားအရည္ကို ျပန္လည္လန္းဆန္းေစျခင္း
 • အေရျပားရွိအဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလို႕ အသားအေရညစ္ညမ္းမႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း
 • အသားအေရမညီမညာျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစျပီး အစက္အေပ်ာက္ကင္းျခင္း