အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


LOCK & LOCK BISFREE RECTANGULAR TABLEWARE 2. Save 30%
22,300 က်ပ္
15,610 က်ပ္  (2.8L)

LOCK & LOCK BISFREE RECTANGULAR TABLEWARE 2.

LOCK & LOCK BISFREE RECTANGULAR TABLEWARE 2.

by W&P Design
Save 30%
22,300 က်ပ္
15,610 က်ပ္

LOCK & LOCK BISFREE RECTANGULAR TABLEWARE 2.8L LBF561

 • ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ားမွာပါ ေဆးေၾကာနိုင္ျခင္း
 • ေဆးေၾကာလို႕ပြန္းပဲ့ျခင္းမ်ားမရွိေစျခင္း
 • ယိုစိမ့္မႈမရွိေစေအာင္ Silicone Seal ျဖင့္ကာကြယ္ေပးထားျခင္း
 • Silicone seal ကိုျဖဳတ္တပ္ေဆးေၾကာရျခင္း
 • BPA Free ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း
LOCK & LOCK WATER BOTTLE JUG PET 2.0L (BLUE) Save 30%
18,600 က်ပ္
13,020 က်ပ္  (2.0L)

LOCK & LOCK WATER BOTTLE JUG PET 2.0L (BLUE)

LOCK & LOCK GIMBAP INGREDIENTS CONTAINER W/T

LOCK & LOCK GIMBAP INGREDIENTS CONTAINER W/T

by W&P Design
13,500 က်ပ္

LOCK & LOCK GIMBAP INGREDIENTS CONTAINER W/TRAY 2.6L (HPL826T)

 • Four sided lockable lid
 • 100% airtight leak proof
 • BPA free
 • Freezer safe microwave safe dishwasher safe (top rack only)
 • Easy to use and clean
LOCK & LOCK ROUND CAKE CARRIER BOX W/TRAY 5.

LOCK & LOCK ROUND CAKE CARRIER BOX W/TRAY 5.

by W&P Design
22,390 က်ပ္

LOCK & LOCK ROUND CAKE CARRIER BOX W/TRAY 5.5L (HSM954HT)

 • Four sided lockable lid
 • 100% airtight leak proof
 • BPA free
 • Freezer safe microwave safe dishwasher safe (top rack only)
 • Easy to use and clean
LOCK & LOCK CONTAINER RECTANGULAR 9.0L (HPL8

LOCK & LOCK CONTAINER RECTANGULAR 9.0L (HPL8

by W&P Design
18,100 က်ပ္

LOCK & LOCK FOOD CONTAINER RECTANGULAR 5.5L (HPL836)

Use & Care
* Wash before use.
* Top rack dishwasher safe.
* Do not use abrasive cleaners and scrubbers.
* Silicone seal can be removed for cleaning if necessary.
* Do not use a sharp object to remove.

LOCK & LOCK FOOD CONTAINER RECTANGULAR 5.5L

LOCK & LOCK FOOD CONTAINER RECTANGULAR 5.5L

by W&P Design
15,100 က်ပ္

LOCK & LOCK FOOD CONTAINER RECTANGULAR 5.5L (HPL836)

Use & Care
* Wash before use.
* Top rack dishwasher safe.
* Do not use abrasive cleaners and scrubbers.
* Silicone seal can be removed for cleaning if necessary.
* Do not use a sharp object to remove.

LOCK & LOCK LINE TUMBLER 320ML (LHC4122S ) S

LOCK & LOCK LINE TUMBLER 320ML (LHC4122S ) S

by W&P Design
27,100 က်ပ္

LOCK & LOCK LINE TUMBLER 320ML (LHC4122S)

Details:

- Capacity 320ml

- Free CPA

- Durable

- There is a filter hole in the bottle (can be removed)

- Bottle cap can be used as a Mug

- For hot & cold drinks

- Maximum 6 hours of temperature resistance

- Silver color

- Size 6.8x187 mm

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


LOCK & LOCK HELLO BEBE MINI WATER PROOF MAT
LOCK & LOCK HELLO BEBE MINI WATER PROOF MAT
LOCK & LOCK HELLO BEBE MINI WATER PROOF MAT
LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (L) HBB120
11,900 က်ပ္  (Size: L)

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (L) HBB120

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (L) HBB120

by W&P Design
11,900 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (L) HBB120L

 • Safe and secure materials whit FDA certificate
 • Soft and comfortable
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML
24,297 က်ပ္  (120ML)

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

by W&P Design
24,297 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML (HBB113P)

 • Capacity: 120ml
 • Material: Glass
 • Feeding Bottle without handle
 • For ages: 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months and 11 months
LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119
6,700 က်ပ္  (Size: S-2 pcs)

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119

by W&P Design
6,700 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119S

 • Safe and secure materials whit FDA certificate
 • Soft and comfortable
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML Save 30%
22,100 က်ပ္
15,470 က်ပ္  (220ml)

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML

by W&P Design
Save 30%
22,100 က်ပ္
15,470 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML HBB118

 • Capacity: 220ml
 • Grade silicone material with FDA Standard
 • Environmental protection material PP
 • Wide mouth easy to wash
 • BPA Free

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


LOCK & LOCK COOKPLUS PRIMA FRYING PAN 28CM (

LOCK & LOCK COOKPLUS PRIMA FRYING PAN 28CM (

by W&P Design
45,300 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PRIMA FRYING PAN 28CM (GREEN/RED) LCA5283

 • သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူ၊
 • Digital မီးဖိုအပါအဝင္  မည္သည့္ခ်က္ျပဳတ္မႈမ်ိဳးမဆိုခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC Save 30%
126,080 က်ပ္
88,256 က်ပ္  (24CM)

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC

by W&P Design
Save 30%
126,080 က်ပ္
88,256 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LCI2181)

 • သံေခ်းတက္ျခင္းကင္းေစျခင္း ၊
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစႏို္င္ျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LC

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LC

by W&P Design
103,700 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LCI2181)

 • သံေခ်းတက္ျခင္းကင္းေစျခင္း ၊
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစႏို္င္ျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM Save 30%
116,500 က်ပ္
81,550 က်ပ္  (20cm)

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM

by W&P Design
Save 30%
116,500 က်ပ္
81,550 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM (LCP2203)

 • အလြယ္တကူ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ႏို္င္ျခင္း။
 • Stainless Steel မ်ားအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္သံေခ်းတက္ျခင္းကင္းေဝးေစျခင္း။ 
LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 18CM ( Save 30%
109,600 က်ပ္
76,720 က်ပ္  (18CM)

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 18CM (

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 18CM (

by W&P Design
Save 30%
109,600 က်ပ္
76,720 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (LCP2161)

 • သံေခ်းတက္ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ အတြက္Bodyႏွင့္ Handle တို႕တြင္ Stainless Steel သံုးထားျခင္း၊
 • ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာတြင္လြယ္ကူျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM ( Save 30%
97,600 က်ပ္
68,320 က်ပ္  (16CM)

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (

by W&P Design
Save 30%
97,600 က်ပ္
68,320 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (LCP2161)

 • သံေခ်းတက္ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ အတြက္Bodyႏွင့္ Handle တို႕တြင္ Stainless Steel သံုးထားျခင္း၊
 • ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာတြင္လြယ္ကူျခင္း။
LOCK & LOCK BIRDS CASSEROLE IH-24CM LGRN-AL-

LOCK & LOCK BIRDS CASSEROLE IH-24CM LGRN-AL-

by W&P Design
68,800 က်ပ္

LOCK & LOCK BIRDS SAUCE PAN LGRN-AL-VN-8 (LBS1181)

 • PFOA Free ကိုအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အျမန္ဆံုးနူးနပ္ေစျပီး ေဆးေၾကာလွ်င္လည္း အလြယ္ကူဆံုးေဆးေၾကာနိုင္ျခင္း
 • Non-Stick ျဖင့္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • အိုးကပ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေစဘဲ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညႊတ္တဲ့ အစားအစာကို စားသံုးနိုင္ျခင္း