အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


FDF Eye Sheet Masque, Mask (1Pcs)
3,500 က်ပ္  ((1Pcs))

FDF Eye Sheet Masque, Mask (1Pcs)

FDF Eye Sheet Masque, Mask (1Pcs)

by W&P Design
3,500 က်ပ္

FDF Eye Sheet Masque, Mask

 • မ်က္လံုးတစ္ဝွက္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ အသားအေရကို ျပန္လည္စိုေျပလာေစနုိင္ျခင္း
 • အသားအေရ ၾကည္လင္တင္းရင္းလာေစျခင္း
 • ေန႕/ည အိပ္လ်က္ပါ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း

 

FDF Eye Sheet Masque, Mask (10Pcs) One Box
28,850 က်ပ္  ((10Pcs) One Box)

FDF Eye Sheet Masque, Mask (10Pcs) One Box

FDF Eye Sheet Masque, Mask (10Pcs) One Box

by W&P Design
28,850 က်ပ္

FDF Eye Sheet Masque, Mask

 • မ်က္လံုးတစ္ဝွက္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ အသားအေရကို ျပန္လည္စိုေျပလာေစနုိင္ျခင္း
 • အသားအေရ ၾကည္လင္တင္းရင္းလာေစျခင္း
 • ေန႕/ည အိပ္လ်က္ပါ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း

 

FDF 3D Sheet Masque, Mask (1 Pcs)
3,500 က်ပ္  ((1Pcs))

FDF 3D Sheet Masque, Mask (1 Pcs)

FDF 3D Sheet Masque, Mask (1 Pcs)

by W&P Design
3,500 က်ပ္

FDF 3D Sheet Masque, Mask

 • ေရဓါတ္ကိုျဖည့္တင္းေပးျခင္း
 • မ်က္လံုးတစ္ဝွက္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • သခြါးသီးကို အေျခခံ၍ ထုတ္ထားျခင္း
 • ေန႕/ည အိပ္လ်က္ပါ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
FDF 3D Sheet Masque, Mask (10 Pcs)
28,850 က်ပ္  ((10 Pcs) One Box)

FDF 3D Sheet Masque, Mask (10 Pcs)

FDF 3D Sheet Masque, Mask (10 Pcs)

by W&P Design
28,850 က်ပ္

FDF 3D Sheet Masque, Mask

 • ေရဓါတ္ကိုျဖည့္တင္းေပးျခင္း
 • မ်က္လံုးတစ္ဝွက္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို သက္သာေစျခင္း
 • သခြါးသီးကို အေျခခံ၍ ထုတ္ထားျခင္း
 • ေန႕/ည အိပ္လ်က္ပါ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
FDF Sheet Mask - Apple 1pcs
3,500 က်ပ္  (1pcs)

FDF Sheet Mask - Apple 1pcs

FDF Sheet Mask - Apple 1pcs

by W&P Design
3,500 က်ပ္

FDF Sheet Mask - Apple

 • ေရဓာတ္ကို ျဖည့္ေပးျခင္း
 • အသားအေရကို တင္းရင္းေစျခင္း

 

FDF Sheet Mask - Lemon 1pcs
3,500 က်ပ္  (1pcs)

FDF Sheet Mask - Lemon 1pcs

FDF Sheet Mask - Lemon 1pcs

by W&P Design
3,500 က်ပ္

FDF Sheet Mask - Lemon

 • မ်က္ႏွာေပၚရွိ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးျခင္း
 • အသားအေရကို ၾကည္လင္လာေစျခင္း

 

 

FDF Sheet Mask - Orange 1pcs
3,500 က်ပ္  (1pcs)

FDF Sheet Mask - Orange 1pcs

FDF Sheet Mask - Orange 1pcs

by W&P Design
3,500 က်ပ္

FDF Sheet Mask - Orange

 • အသားအေရအတြက္ ေရဓာတ္ကိုျဖည့္ေပးျခင္း
 • အသားအေရကို ျဖဴဝင္းလာေစျခင္း