ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


ျမန္မာ့ရိုးရာအရုပ္ ေဆးျခယ္ပံုး
  • စကၠဴ႐ုပ္အျဖဴမ်ား အေရာင္မပါအိုးပုတ္မ်ား ေဆးေရာင္ဗူးမ်ား ႏွင့္ စုတ္တံတို႔ပါဝင္ျခင္း
  • ကေလးပန္းခ်ီဆြဲရာတြင္အသံုးျပဳေသာေဆးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
ျမန္မာ Mini စကၠဴအရုပ္ပံုး
17,500 က်ပ္  (mini စကၠဴရုပ္မ်ား)

ျမန္မာ Mini စကၠဴအရုပ္ပံုး

  • ျမင္းရုပ္
  • ႏြားရုပ္
  • ယုန္ရုပ္
  • ေခြးရုပ္
  • ေၾကာင္ရုပ္
  • လိပ္ရုပ္
  • ငွက္ရုပ္
  • ဝက္ရုပ္
  • ဆင္ရုပ္
  • သစ္ကုလားအုတ္ရုပ္
  • က်ားရုပ္
  • ဇီးကြက္ဖုိ၊ မရုပ္ တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ရိုးရာ စကၠဴအရုပ္ပံုး
11,500 က်ပ္  (စကၠဴအရုပ္ပံုး)

ျမန္မာ့ရိုးရာ စကၠဴအရုပ္ပံုး

အိုးပုတ္၊ ခ်ဳိးရုပ္၊ ပလုတ္တုတ္ပံုး
9,000 က်ပ္  (အိုးပုတ္၊ ခ်ဳိးရုပ္၊ ပလုတ္တုတ္ပံုး)

အိုးပုတ္၊ ခ်ဳိးရုပ္၊ ပလုတ္တုတ္ပံုး

  • အိုးပုတ္ (10) စံု (ေရေဆး၊ ဆီေဆး)
  • ျမန္မာ့ပလုတ္တုတ္
  • ထန္းေခါက္ဖါ အေသး
  • ခ်ဳိးရုပ္ (2)ရုပ္
  • ထန္းေခါက္ဖာၾကီးျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားေသာ မဂၤလာဇီးကြက္ (2) ရုပ္
Myanmar Traditional Musical Instruments Box
21,000 က်ပ္  (Traditional Musical Instruments Box)

Myanmar Traditional Musical Instruments Box

Myanmar Traditional Musical Instruments Box

by W&P Design
21,000 က်ပ္
  • ပတၱလား
  • ေမာင္း
  • လင္းကြင္း
  • စည္းနဲ ့ဝါး
  • ဝါးလက္ခုပ္
  • အိုးစည္
  • ဒိုးပတ္
  • ဝါးပုေလြ,ေကာ္ပုေလြ
  • အလွေစာင္း
  • မဂၤလာဇီးကြက္ေမာင္ႏွံ
ျမန္မာ႔ရိုးရာ ကစားစရာပံုး
  • စကၠဴအ႐ုပ္ေတြျဖစ္တဲ ့ ဖိုးဝ႐ုပ္, အ႐ုပ္မ, သစ္ကုလားအုတ္, က်ား႐ုပ္, ျမင္း႐ုပ္, ႏြား႐ုပ္, ပစ္တိုင္းေထာင္႐ုပ္, ဇီးကြက္႐ုပ္ ဖိုမတစံု စတဲ့ အ႐ုပ္မ်ား
  • သစ္သားနဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကစားစရာ ေရေႏြးကရားတစံု, လက္ညႇစ္ ကၽြမ္းဘားအ႐ုပ္
  • ႀကိမ္နဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ျခင္းလံုး
  • ႏွီးနဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်ိန္ခြင္
  • ရြံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်ိဳးဌက္
  • စဥ့္ရည္သုတ္ ကစားစရာစဥ့္အိုး
  • ဂံုညင္းဒိုး ၃ခု
  • ထန္းရြက္နဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ထန္းေခါက္ဖာအေသး,ထန္းရြက္ပုတီး,ထန္းရြက္ငါး
Myanmar Traditional Toy Box (For 1Year)
22,000 က်ပ္  (1 years)

Myanmar Traditional Toy Box (For 1Year)

Myanmar Traditional Toy Box (For 1Year)

by W&P Design
22,000 က်ပ္
  • သစ္သား puzzle ကဒ္ျပား
  • လွုပ္လွဳပ္ရွားရွားကစားရန္အတြက္ ေဘာလံုးမ်ား 
  • စိတ္ကူးရွိသလို ဆင့္ႏိုင္သည့္ ေလးေထာင့္တံုးေလးမ်ား
  • ပံုမ်ိဳးစံုပါ၀င္ျပီး ကိုက္ကိုက္၊ျဖဲျဖဲ မျပဲႏိုင္သည့္ စာအုပ္ေလးမ်ား
  • အရာ၀တၳဳအစစ္မ်ားနဲ ့ပံုစံတူကစားႏုိင္သည့္ အရာမ်ား (သစ္သီးသစ္ဥမ်ား) 
  • သားသားမီးမီးေလးေတြနားေထာင္ဖို ့အတြက္ nursery rhyme သီခ်င္း ေခြ နဲ ့အရုပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအတြက္ အညႊန္းစာအုပ္ေလးပါ၀င္ျခင္း