အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Meyer Knives Block 5Pcs 50417-C
56,700 က်ပ္  (Knives Block 5Pcs)

Meyer Knives Block 5Pcs 50417-C

Meyer Knives Block 5Pcs 50417-C

by W&P Design
56,700 က်ပ္
 • 20cm chef's knife
 • 20 cm meat knife
 • 13 cm multi-purpose knife
 • 9 cm fruit knife
 • Bread knife 20 cm
 • Stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဓါးထည့္သည့္ block တံုး
Meyer Cooking For Me 6 Pcs 14555-T Save 10%
118,500 က်ပ္
106,650 က်ပ္  (6 Pcs)

Meyer Cooking For Me 6 Pcs 14555-T

Meyer Cooking For Me 6 Pcs 14555-T

by W&P Design
Save 10%
118,500 က်ပ္
106,650 က်ပ္
 • Pot handle 14 cm /0.9 liters
 • Saucepan 18 cm. / 2.8 liters with lid.
 • 24 cm shallow pan
 • Nylon Turner
 • Nylon ladle
Meyer Red Ceramic 12 Pcs 16047-T Save 10%
190,000 က်ပ္
171,000 က်ပ္  (12 Pcs)

Meyer Red Ceramic 12 Pcs 16047-T

Meyer Red Ceramic 12 Pcs 16047-T

by W&P Design
Save 10%
190,000 က်ပ္
171,000 က်ပ္
 • Pot handle 16 cm / 1.5 quart with lid
 • Saucepan 18 cm / 3 quart handle with lid
 • Two pot ears 24 cm / 6 quart with lid
 • Pot handle 24 cm / 3 quart with lid
 • Frying pan 20 cm / 8 inches
 • 25 cm / 10 inch shallow frying pan
 • အေျမာင္းပါ ေယာက္မအဝိုင္းႏွင့္
 • အေျမာင္းပါ ေယာက္မ ေလးေထာင့္
Meyer My Value Pack 21210-T Save 10%
42,000 က်ပ္
37,800 က်ပ္  (3 Pcs)

Meyer My Value Pack 21210-T

Meyer My Value Pack 21210-T

by W&P Design
Save 10%
42,000 က်ပ္
37,800 က်ပ္
 • 16cm handles
 • 26 cm deep pan
 • Grill pan - grill size 24 cm
Meyer MY-Cassique 21179-T
156,000 က်ပ္  (12 Pcs)

Meyer MY-Cassique 21179-T

Meyer MY-Cassique 21179-T

by W&P Design
156,000 က်ပ္
 • ဒယ္အမ်ဳိးအစား (12) မ်ဳိဳးပါဝင္ျခင္း
 • အရည္အေသြးျမင့္ အလူမီနီယံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Dupont Teflon သုတ္လိမ္းထားေသာေၾကာင့္ ခ်ြတ္ေခ်ာ္မႈမရွိျခင္း
Meyer Select Stainless Steel Cookware Set, 6 Pie
108,000 က်ပ္  (6 Pieces)

Meyer Select Stainless Steel Cookware Set, 6 Pie

Meyer Select Stainless Steel Cookware Set, 6 Pie

by W&P Design
108,000 က်ပ္
 • ၾကာရွည္အသံုးခံျခင္း
 • အေရာင္ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ safe ျဖစ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Oven ျဖင့္အသံုးျပဳပါက 180 degrees Celsius/350 degrees အထိအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • လက္ကိုင္ေပၚတြင္ ႏူးညံ့ေသာရာဘာအဖုေလးမ်ားပါဝင္ေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Meyer Gift Set 12399-T Save 10%
89,000 က်ပ္
80,100 က်ပ္  (4 Pcs)

Meyer Gift Set 12399-T

Meyer Gift Set 12399-T

by W&P Design
Save 10%
89,000 က်ပ္
80,100 က်ပ္
 • 26cm/8QT./7.6L. အဖံုးပါSTOCKPOT 
 • 20cm/3.25QT./3L. ရွိေသာ TAPERED SAUCEPAN
 • 26CM ရွိေသာ FRYPAN