NatureGift Coffee 21(1Box)

3,950 က်ပ္
  • စိတ္ဖိစီးမႈအား လ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
  • ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္အား ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
  • ကိုလက္စထေရာႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား မပါဝင္ျခင္း
  • ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိသမားမ်ား အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
  • အလုပ္တြင္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသူအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 1000 g

အရြယ္အစား

5 pieces 10 pieces

အမ်ိဳးအစား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

Vitamin B1, B2, B12 သတၱဳဓါတ္၊ ေအာ္လီဂိုဖရပ္စ္တုိ႔ႏွင့္ အယ္လ္_ကာနတင္း တို႔ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္တြင္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသူအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေကာ္ဖီပဲျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈအားေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်လိုသူမ်ား တစ္ေန႔ (3) ၾကိမ္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိလိုအပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္အားရရွိနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ NatureGift Coffee 21 မွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမျဖစ္ေစပါဘူးရွင္။ ဒါ့အျပင္ သၾကားအစားထိုး Sweetener အားအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိသမားမ်ား အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေကာ္ဖီပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။