ကိုရီးယားစတိုင္အိပ္ယာခင္း (၄ေပ)

15,000 က်ပ္
  • ဆိုဒ္ကေတာ့ ၂ဆိုဒ္ရနိုင္ျခင္း
  • အလ်ား ၄ေပ၇ လက္မ အနံ ၆ေပ၇လက္မ  ၁၅၀၀၀ က်ပ္ 
  • အလ်ား ၅ေပ၁၁ အနံ၆ေပ၇လက္မ ၂၀၀၀၀ က်ပ္

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 1000 g

အရြယ္အစား

အလ်ား x အနံ = ၄ေပ ၇ လက္မ x ၆ေပ ၇လက္မ အလ်ား x အနံ = ၅ေပ ၁၁လက္မ x ၆ေပ ၇လက္မ

အမ်ိဳးအစား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ကိုရီးယားစတိုင္လိုအိပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ကိုရီးယားစတိုင္ ဂြမ္းကပ္အိပ္ယာခင္းအျဖစ္ပါအသံုးျပဳနိုင္တဲ့အျပင္ ေစာင္အျဖစ္ပါ အသံုးျပဳနိုင္တာေၾကာင့္ ၂မ်ိဳးအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ အသားကေတာ့ Cotton 80% Poly 20% နဲ႕ခ်ဳပ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ပူလဲမပူဆိုေတာ့ အိပ္ရတာ နွစ္ျခိဳက္ေစျပီေပါ့……. ဒါ့အျပင္ လြယ္ကူစြာလဲ ေလွ်ာ္ဖြက္နိုင္ျပီး ေရမစုပ္တဲ့အတြက္ အျမန္ေျခာက္လြယ္ပါတယ္။ အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ေတာ့ ပို၍သက္သာျပီးရင္သက္သာျပီေပါ့….. အခင္းခင္းရာမွာလည္း ေရြ႕လ်ားသြားျခင္းမရွိေအာင္ သားေရကြင္းမ်ားပါလို႕ စြပ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ိတ္ထားတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပဳုလုပ္နိုင္တာေၾကာင့္ ကၽြတ္ထြက္သြားတာမ်ိဳးမရွိေတာ့ဘူးေပါ့ရွင္…… ဆိုဒ္ကေတာ့ ၂ဆိုဒ္လာပါတယ္…..

အလ်ား ၄ေပ၇ လက္မ အနံ ၆ေပ၇လက္မ  ၁၅၀၀၀ က်ပ္ 

အလ်ား ၅ေပ၁၁ အနံ၆ေပ၇လက္မ ၂၀၀၀၀ က်ပ္

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။