အမ်ိဳးသားဝတ္ရွပ္အက်ႌလက္ရွည္ (Arizona Men shirt)

11,900 က်ပ္

အမ်ိဳးသားဝတ္ရွပ္အက်ႌလက္ရွည္ (Arizona Men shirt)

  • ခန္႕ညားသြားေစမည့္ လည္ကတံုးရွပ္အက်ႌ
  • ေအးျမမႈကို ခံစားနိုင္ျခင္း
  • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
  • အေရာင္စံုရွိျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 500 g

အရြယ္အစား

White နို႕စိမ္း အနက္ အျပာနု ခရမ္း အနီ နီညိဳ

အမ်ိဳးအစား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အမ်ိဳးသားဝတ္ရွပ္အက်ႌလက္ရွည္ (Arizona Men shirt)

Arizona အမ်ိဳးသားသားဝတ္ရွပ္အက်ႌမ်ားထဲကမွ အမ်ိဳးသားေတြကို သက္ရပ္ခန္႕ညားသြားေစမယ့္ လည္ကတံုးရွပ္အက်ႌမ်ားကိုေတာ့ ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ ဝတ္ဆင္သူေအးျမမႈကိုခံစားနိုင္မွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ရံုးဝတ္စံု အက်ႌအျဖဴျဖင့္ပါဝတ္ဆင္နိုင္ရန္ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ပါထုတ္လုပ္ထားသည့္အျပင္ အေရာင္စံုထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ အျခားမည္သည့္ ပြဲလမ္းသဘင္သြားသည္ျဖစ္ေစ ဝတ္ဆင္နိုင္မွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်ႌေလးကိုေတာ့ ပုဆိုးျဖစ္ေစ စတိုင္ပင္ေဘာင္းဘီရွည္နွင့္ျဖစ္ေစ ဝတ္ဆင္လွ်င္ ခန္႕ညားေစမည့္ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္အသြင္ကို ဖန္တီးေပးမွာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။