အမ်ိဳးသားဝတ္အက်ႌ (3D Man Shirt ) (Small) SW0341

10,000 က်ပ္

3D Man Shirt (အမ်ိဳးသားဝတ္ အက်ႌ)

  • 3D အမ်ိဳးသားဝတ္အက်ႌျဖစ္ျခင္း
  • ဒီဇိုင္းစံုလင္စြာရရွိနုိင္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 600 g

အရြယ္အစား

S M L XL

အမ်ိဳးအစား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

3D Man Shirt (အမ်ိဳးသားဝတ္ အက်ႌ)

ထိုင္းနိုင္ငံမွ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ အေရာင္မြဲသြားျခင္းမရွိဘဲ Print ထုတ္ထားတဲ့ ကာလ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းစံုလင္စြာရရွိနိုင္ျပီး ဆိုဒ္စံုရရွိနိုင္ပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဝတ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ T Shirt ေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Made in Thailand ျဖစ္ၿပီး 3D ေဆးရိုက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ မီးပူတိုက္လို႔ရၿပီး ေလွ်ာ္လို႔ ေဆးကြာတာ ကပ္တာေတြ လံုးဝ မျဖစ္ပါဘူးရွင္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ႌေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းခံစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သလို ဘယ္သြားသြား စတိုင္လ္က်စြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။