အမ်ိဳသားဝတ္ Shirt အက်ီ ၤ(TH-5)

12,500 က်ပ္
  • အရည္ေသြးေကာင္းျခင္း
  • ဒီဇိုင္းဆန္းျပီး ေပါ့ပါးလြတ္လပ္မႈကိုခံစားရျခင္း
  • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ုပ္သားခိုင္ခံ့ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 300 g

အရြယ္အစား

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010

ဒီဇိုင္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ရာသီမေရြးလည္း ဝတ္ဆင္လို႕ရသည့္ အမ်ိဳးသားဝတ္ ရွပ္အကြက္လက္ရွည္ေလးေတြနဲ႕ မိတ္ဆက္ ေပးမယ္ ေနာ္။ သူ႔ဒီဇိုင္းက လက္ရွည္ကိုမွ အကြက္လည္းရွိသလို တျခားအကြက္မပါတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ မိုးရာသီမွာ မိုးေအးေအးေလးနဲ႕ ပဲမ်ားခ်င္လည္းရသလို လက္ေလးေခါက္တင္ျပီး ဖက္ရွင္က်က်လန္းလို႕လည္း ရပါတယ္ရွင္။ လက္ေဆာင္ေပးလည္းရသလို ကိုယ္တိုင္ဝတ္ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပပါတယ္။ အရည္ေသြးေကာင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္တြက္ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့သလို ေပးရတဲ့ေစ်းနဲ႕လည္းအရမ္းတန္ပါတယ္ရွင္။

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။