ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ Crop-top (code – 020)

6,000 က်ပ္
  • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးျပီး ဝတ္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ျခင္း
  • အက်ၤ ီ ဒီဇိုင္းေလးက လည္ပင္းအဝိုင္းေလးျဖစ္၍ ရိုးရွင္းျပီး ခ်စ္စရာေကာင္းျခင္း
  • Crop- top ေလးျဖစ္၍ ဘာနဲ႕ဘဲ တြဲဝတ္ဝတ္ အဆင္ေျပျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 95 g

အရြယ္အစား

White

ဒီဇိုင္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အက်ီ ၤဒီဇိုင္းေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ စတစ္ကာ ျဖစ္၍ ဆန္းျပီး  ေႏြရာသီနဲ႕လိုက္ဖက္ျပီး ေပါ့ပါးလန္းဆန္းသည့္ ပံုစံျုဖစ္ပါတယ္။ Crop-top  ကိုမွ ဒီဇိုင္းမိုက္မိုက္ေလးနဲ႕ ရိုးရွင္း၍ ဝတ္လိုက္တာနဲ႕ အရမ္းလန္းျပီး ေပါ့ပါးသည့္ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ လူမ်ား ၾကား အေငးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ အေရာင္ေလးလည္းစံုျပီး ဝတ္လိုက္တာနဲ႕ သန္႕သန္႕ေလးျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ သြားသြားလာလာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဘာင္းဘီတိုနဲ႕ဘဲ ဝတ္ဝတ္ ေဘာင္းဘီရွည္နဲ႕ဘဲဝတ္ဝတ္ စကဒ္ေလးနဲ႕ဘဲ ဝတ္ဝတ္ ေရြးခ်ယ္ဖို႕လည္း ေခါင္းစားစရာမလိုေတာ့ပါဘူးရွင္။

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။