Products

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း
 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း
 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း
 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
Mongo Men Leather Shoe (2220001)

Mongo Men Leather Shoe (2220001)

by W&P Design
17,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
Mongo Men Leather Shoe (2220002)

Mongo Men Leather Shoe (2220002)

by W&P Design
17,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
Mongo Men Leather Shoe (2220004)

Mongo Men Leather Shoe (2220004)

by W&P Design
17,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
Mongo Men Leather Shoe
17,000 က်ပ္

Mongo Men Leather Shoe

Mongo Men Leather Shoe

by W&P Design
17,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
Mongo Safety Shoe (2220006)
10,000 က်ပ္

Mongo Safety Shoe (2220006)

Mongo Safety Shoe (2220006)

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Mongo Safety Shoe (2220006)
15,000 က်ပ္

Mongo Safety Shoe (2220006)

Mongo Safety Shoe (2220006)

by W&P Design
15,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Mongo Long Boots (3330001)
15,000 က်ပ္

Mongo Long Boots (3330001)

Mongo Long Boots (3330001)

by W&P Design
15,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Mongo Long Boots (3330002)
15,000 က်ပ္

Mongo Long Boots (3330002)

Mongo Long Boots (3330002)

by W&P Design
15,000 က်ပ္
 • Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း

 • သက္ေတာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Mongo Myanmar Traditional Slipper

Mongo Myanmar Traditional Slipper

by W&P Design
5,000 က်ပ္
 • Made in Myanmar
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျခင္း

 

Mongo Myanmar Traditional Slipper

Mongo Myanmar Traditional Slipper

by W&P Design
5,000 က်ပ္
 • Made in Myanmar
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျခင္း

 

Mongo Myanmar Traditional Slipper

Mongo Myanmar Traditional Slipper

by W&P Design
5,000 က်ပ္
 • Made in Myanmar
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျခင္း

 

Mongo Myanmar Traditional Slipper

Mongo Myanmar Traditional Slipper

by W&P Design
5,000 က်ပ္
 • Made in Myanmar
 • သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျခင္း

 

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားစီးစလစ္ပါးေျခညွပ္ဖိနပ္ (R Mono-014)

 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ခိုင္ခံ့ျပီး ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခကိုလည္း ေခ်ာ္မလဲရန္အတြက္ အထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားစီးစလစ္ပါးေျခညွပ္ဖိနပ္ (R Mono-014)

 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ခိုင္ခံ့ျပီး ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခကိုလည္း ေခ်ာ္မလဲရန္အတြက္ အထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားစီးစလစ္ပါးေျခညွပ္ဖိနပ္ (R Mono-014)

 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ခိုင္ခံ့ျပီး ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခကိုလည္း ေခ်ာ္မလဲရန္အတြက္ အထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားမိုးစိုစီးေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU18-015)

 • ဖိနပ္ေအာက္ေျခမွာ အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိတာေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ေျခေစးထြက္တတ္တဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္႐ုိးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ၿခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားမိုးစိုစီးေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU18-015)

 • ဖိနပ္ေအာက္ေျခမွာ အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိတာေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ေျခေစးထြက္တတ္တဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္႐ုိးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ၿခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားမိုးစိုစီးေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU16-015)

 •  မေခ်ာ္ဖို႕ရန္အတြက္ ဖိနပ္ေအာက္ေျခမွာ အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိတာေၾကာင့္ သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ေျခေစးထြက္တတ္တဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း
 • ေျခေစးနဲ႕ ေခ်ာ္တာမ်ိဳးမရွိျခင္း
 • ခ်ဳပ္႐ုိးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ၿခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားမိုးစိုစီးေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU47-015)

 • ဖိနပ္ေအာက္ေျခမွာ အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေစးထြက္တတ္တဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း
 • Black, Brown
 • (Size – 39 ~ 43)

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားမိုးစိုစီးေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU47-015)

 • ဖိနပ္ေအာက္ေျခမွာ အဖုအထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေစးထြက္တတ္တဲ့သူမ်ားအတြက္လည္း အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း
 • Black, Brown
 • (Size – 39 ~ 43)