Products

MH Shoe ရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

MH Shoe ရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္စီးရျခင္း
 • ေျခေတာက္မနာျခင္း
 • လွလွပပေက်ာ့ရွင္းစြာဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • Size 34, 35, 36, 37, 38, 39
MH Shoe ရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

MH Shoe ခ်င္းရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္စီးရျခင္း
 • ေျခေတာက္မနာျခင္း
 • လွလွပပေက်ာ့ရွင္းစြာဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • Size 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ရိုးရာခ်ည္သားစစ္စစ္ေဒါက္ဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ခရမ္းနွင့္ ခဲေရာင္စပ္
 • ေဒါက္ဖိနပ္
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39
 • ထဘီနဲ႕ဘဲဝတ္ဝတ္၊ စကပ္အတိုအျဖင့္ဝတ္ဝတ္ လိုက္ဖက္ျခင္း

 

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ခ်ိတ္စင္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
 • ခ်ိတ္စင္ရွဴးဖိနပ္အပါး
 • တစ္ေနကုန္လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္လည္း ေျခေထာက္မနာျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ပန္းေရာင္ကြက္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖစ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
 • ဖိနပ္အပါးျဖစ္ျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္ထုတ္ရိုးရာဖိနပ္ျဖစ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္အကြက္ ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အလွမပ်က္ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ စတုရန္းပံုစံ ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • တစ္ေနကုန္လမ္းေလ်ာက္လွ်င္ ေျခေထာက္မနာျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
 • ျမန္မာျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ စတုရန္း ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ရွဴးဖိနပ္အပါးျဖစ္ျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ခ်င္းရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • Made in Myanmar
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
 • စီးရတာေပါ့ပါးလြတ္လပ္ျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ရွဴးဖိနပ္အပါးျဖစ္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာက်င္ျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ဖက္ရွင္ဆန္ရွဴးဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေဒါက္ဖိနပ္ပံုစံခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္ျခင္းမရွိ
 • သက္ေသာင့္သက္သားစီးနိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ခ်င္းရိုးရာစင္ရွဴးဖိနပ္

 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္ျခင္းမရွိ
 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္လွပျခင္း
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ရွဴးဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္လွပျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္ျခင္းမ်ိဳးမရွိ
 • ဆိုဒ္စံုရွိျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ကခ်င္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္လွပျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ကခ်င္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ေျခဖေနာင့္ နာက်င္မႈမရွိျခင္း
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္စီးနိုင္ျခင္း

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ေရႊမွံဳပါခ်ည္ရွဴးဖိနပ္

 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာ စီးနိုင္ျခင္း
 • ဆိုဒ္စံုရွိျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ကခ်င္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ၁၀၀%ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

Kangaroo အမ်ိဳးသမီးစီး ခံုျမင့္ညွပ္ဖိနပ္ (R Vernon (JR)-016)

 • အမ်ဳိးသမီးစီး ခံုျမင့္ညႇပ္ဖိနပ္
 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အတြက္ ရာဘာကို အသုံးျပဳ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • အကြက္ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • လူၾကီးလူငယ္မေရြးဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီမေ႐ြး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း