ဖက္ရွင္


Nike Men's Air Force 1 AF1 Sneakers Black white

Nike Men's Air Force 1 AF1 Sneakers Black white

by W&P Design
300,000 က်ပ္

Nike Men's Air Force 1 AF1 Sneakers Black white base with white logo Shoe 

 • ေစ်းနႈန္းသက္သာျခင္း
 • အားကစားခ်ိန္မွာပါ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အမ်ိဳးသားမ်ားဝတ္ဖိနပ္ျဖစ္ျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း
NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers black with b

NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers black with b

by W&P Design
300,000 က်ပ္

NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers black with brown base Shoe

 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အေရာင္ကို အညိဳေရာင္အေဖ်ာ့ျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း
 •  ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားကိုလဲ ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 •  ေျခဖေနာင့္မ်ား ေျခေခ်ာင္းမ်ားနာက်င္မႈမရွိေစျခင္း
 • ေစ်းနႈန္းသက္သာျခင္း
NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers Brown Shoe (

NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers Brown Shoe (

by W&P Design
320,000 က်ပ္

NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers Brown Shoe

 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အေရာင္ကို အညိဳေရာင္အေဖ်ာ့ျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း
 •  ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားကိုလဲ ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 •  ေျခဖေနာင့္မ်ား ေျခေခ်ာင္းမ်ားနာက်င္မႈမရွိေစျခင္း
 • ေစ်းနႈန္းသက္သာျခင္း
NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers Brown Shoe (

NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers Brown Shoe (

by W&P Design
320,000 က်ပ္

NIKE Men’s Air Force 1 AF1 Sneakers Brown Shoe

 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အေရာင္ကို အညိဳေရာင္အေဖ်ာ့ျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း
 •  ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားကိုလဲ ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 •  ေျခဖေနာင့္မ်ား ေျခေခ်ာင္းမ်ားနာက်င္မႈမရွိေစျခင္း
 • ေစ်းနႈန္းသက္သာျခင္း
NIKE Air Force 1 Mens High Shoe Dark Brown high

NIKE Air Force 1 Mens High Shoe Dark Brown high

by W&P Design
360,000 က်ပ္

NIKE Air Force 1 Mens High Shoe Dark Brown high cut Sneakers 

 • ေအာက္ခံအတြင္းဘက္မွာ နူးညံ့ျပီးသက္ေသာင့္သက္သာရွိေစျခင္း
 • Leather အစစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 •  ခံုထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 •  ေျခမ်က္ေစ့အထက္ရွည္တဲ့ အရွည္ျဖင့္ လည္ရွည္ဖိနပ္ဒီဇီုင္းျဖစ္ျခင္း
NIKE Air Force 1 Men Shoe Dark brown Low Cut Sne

NIKE Air Force 1 Men Shoe Dark brown Low Cut Sne

by W&P Design
320,000 က်ပ္

NIKE Air Force 1 Men Shoe Dark brown Low Cut Sneakers

 • ေအာက္ခံအတြင္းဘက္မွာ နူးညံ့ျပီးသက္ေသာင့္သက္သာရွိေစျခင္း
 • Leather အစစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 •  ခံုထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
NIKE Air Force 1 Lady Sneakers Dark pink Shoe (3

NIKE Air Force 1 Lady Sneakers Dark pink Shoe (3

by W&P Design
280,000 က်ပ္

NIKE Air Force 1 Lady Sneakers Dark pink Shoe

 • အားကစားေလ့က်င့္တဲ့အခ်ိန္မွာပါ သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 •  ေအာက္ခံအတြင္းဘက္မွာ နူးညံ့ျပီးသက္ေသာင့္သက္သာေစျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခခံုမွာလဲ Air စာသားေလးပါရွိျခင္း
 • ခံုထူဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
NIKE Air Force 1 Lady Sneakers Dark pink Shoe (3
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္