အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Plastic Box (38*26*17.5cm) (Small)

Plastic Box (38*26*17.5cm) (Small)

by W&P Design
4,600 က်ပ္

Plastic Box

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း၊ 
 • ေရလံုျခင္း၊ 
 • သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားႏုိင္ျခင္း။
 • ပိုးဟက္မ်ား၊ ျခင္မ်ားမဝင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း။ 

 

Plastic Box (44*30.5*22.5cm)(Medium)

Plastic Box (44*30.5*22.5cm)(Medium)

by W&P Design
6,800 က်ပ္

Plastic Box

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း၊ 
 • ေရလံုျခင္း၊ 
 • သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားႏုိင္ျခင္း။
 • ပိုးဟက္မ်ား၊ ျခင္မ်ားမဝင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း။ 

 

Plastic Box (50*35.5*26.5cm) (large)

Plastic Box (50*35.5*26.5cm) (large)

by W&P Design
9,600 က်ပ္

Plastic Box

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း၊ 
 • ေရလံုျခင္း၊ 
 • သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားႏုိင္ျခင္း။
 • ပိုးဟက္မ်ား၊ ျခင္မ်ားမဝင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း။ 

 

Plastic Box (56*40.5*32cm) (Extra large)

Plastic Box (56*40.5*32cm) (Extra large)

by W&P Design
13,000 က်ပ္

Plastic Box

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း၊ 
 • ေရလံုျခင္း၊ 
 • သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားႏုိင္ျခင္း။
 • ပိုးဟက္မ်ား၊ ျခင္မ်ားမဝင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း။ 

 

Simple cup (Kerki)
700 က်ပ္

Simple cup (Kerki)

Simple cup (Kerki)

by W&P Design
700 က်ပ္

Simple cup

 • ရိုးရွင္းေသာ ၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာခြတ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ 
Network basket (26*27cm)(S) (Blue)

Network basket (26*27cm)(S) (Blue)

by W&P Design
2,200 က်ပ္

Network basket

 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း။
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း။
 • ေပ့ါပါးသျဖင့္ ျပီး အရြယ္အစားလဲ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပေစျခင္း။ 
Network basket (26*27cm)(S) (Pink)

Network basket (26*27cm)(S) (Pink)

by W&P Design
2,200 က်ပ္

Network basket

 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း။
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း။
 • ေပ့ါပါးသျဖင့္ ျပီး အရြယ္အစားလဲ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပေစျခင္း။ 
Network basket (26*27cm)(S) (Pink)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


WEKING လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး (3 L) (WFB-0311)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


King you Power bank (KP-21) (Rose Gold)

King you Power bank (KP-21) (Rose Gold)

by W&P Design
24,000 က်ပ္

King you Power bank (KP-21)

King You KP-03 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King You

Model: KP-03

Battery type: Lithium Polymer battery

Standard capacity: 8000mah

Battery capacity: 8000mah

Output capacity: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V2.12A (Quick charge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

King you Power bank (KP-21) (Black)

King you Power bank (KP-21) (Black)

by W&P Design
24,000 က်ပ္

King you Power bank (KP-21)

King You KP-03 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King You

Model: KP-03

Battery type: Lithium Polymer battery

Standard capacity: 8000mah

Battery capacity: 8000mah

Output capacity: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V2.12A (Quick charge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

King You KP-20 Capacity မ်ားမ်ားပါေသာ Power Bank

King You KP-03 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King You

Model: KP-03

Battery type: Lithium Polymer battery

Standard capacity: 8000mah

Battery capacity: 8000mah

Output capacity: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V2.12A (Quick charge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

King You KP-20 Capacity မ်ားမ်ားပါေသာ Power Bank

King You KP-03 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King You

Model: KP-03

Battery type: Lithium Polymer battery

Standard capacity: 8000mah

Battery capacity: 8000mah

Output capacity: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V2.12A (Quick charge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

King You KP-02 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King You

Name: King You KP-02 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Model: KP-02

Battery: Lithium Polymer battery

Standard capacity: 10000mah

Battery capacity: 10000mah

Output: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V 2.1A (quick charge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

King You KP-02 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King You

Name: King You KP-02 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Model: KP-02

Battery: Lithium Polymer battery

Standard capacity: 10000mah

Battery capacity: 10000mah

Output: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V 2.1A (quick charge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

King You KP-02 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Name: King You KP-02 ေပါ့ပါးေသာ Power Bank စီးရီး

Brand: King you

Model: KP-02

Battery: Lithium Polymer

Standard Capacity: 10000mah

Battery capacity: 10000mah

Output capacity: 6000mah

Interface: Single USB Output

Output: DC5V 2.1A (Quick Chatge)

Input: DC5V 2.1A

Color: Black, Rose Gold

ဖက္ရွင္


D Box Simple Fashion Backpack (Black)

D Box Simple Fashion Backpack (Black)

by W&P Design
27,600 က်ပ္

D Box Simple Fashion Backpack

 • သက္ေသာင့္သက္သာလြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ 
 • ေခတ္မွီေသာ Design ျဖစ္ျခင္း၊ 
 • အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း၊ 
 • ၾကာရွည္အသံုးခံျခင္း။ 
DBox Fashionated baby Backpack (RED) (OADB09A100 Save 15%
8,900 က်ပ္
7,565 က်ပ္

DBox Fashionated baby Backpack (RED) (OADB09A100

DBox Fashionated baby Backpack (RED) (OADB09A100

by W&P Design
Save 15%
8,900 က်ပ္
7,565 က်ပ္

D Box Fashionated Family Backpack (RED)

Brand: DBox

Product Details

Fabric :600D Polyester

Weight :325g

One size Dimensions :38 x 28 x 19cm

Capacity :14 Litres

Embroidery :15 Tubular Hoop

PrintArea :16 x 10cm

Washing Instructions :Sponge clean only

DBox Fashionated Family Backpack (RED) (OADB09A1 Save 15%
9,500 က်ပ္
8,075 က်ပ္

DBox Fashionated Family Backpack (RED) (OADB09A1

DBox Fashionated Family Backpack (RED) (OADB09A1

by W&P Design
Save 15%
9,500 က်ပ္
8,075 က်ပ္

D Box Fashionated Family Backpack (RED)

 • Brand: DBox
 • Product Details
 • Fabric :600D Polyester
 • Weight :325g
 • One size Dimensions :365mm (Hight) 325mm(Width) 220mm (Depth)
 • Capacity :14 Litres
 • Embroidery :15 Tubular Hoop
 • PrintArea :16 x 10cm
 • Washing Instructions :Sponge clean only
 • Size: medium
DBox Fashionated Family Backpack (RED) (OADB09A1

DBox Fashionated Family Backpack (RED) (OADB09A1

by W&P Design
9,700 က်ပ္

D Box Fashionated Family Backpack (RED)

 • Brand: DBox
 • Product Details
 • Fabric :600D Polyester
 • Weight :325g
 • One size Dimensions :240mm(hight) 325mm(Width)205mm(Depth)
 • Capacity :14 Litres
 • Embroidery :15 Tubular Hoop
 • PrintArea :16 x 10cm
 • Washing Instructions :Sponge clean only
 • Size: Big
DBox Fashionated Couple Backpack (Medium) (OADB0 Save 15%
13,500 က်ပ္
11,475 က်ပ္

DBox Fashionated Couple Backpack (Medium) (OADB0

DBox Fashionated Couple Backpack (Medium) (OADB0

by W&P Design
Save 15%
13,500 က်ပ္
11,475 က်ပ္

D Box Fashionated Couple Backpack

Brand: D Box

Product Name:Backpack

Material:oxford fabric;High quality smooth zipper;

Color:Green

Classic color and fashion design will never go out of style .

Size:Put belonings neatly with roomy devided space .

No matter the quality or exquisite workmanship ,it will give you a pleasant surprise.

All the design aims to satisfy all your needs and easy your life.

Our backpack will not only serve as a bag but also a good speechless companion in your daily life.

Easy carry

Size: large

DBox Fashionated Couple Backpack (Medium) (OADB0 Save 15%
13,500 က်ပ္
11,475 က်ပ္

DBox Fashionated Couple Backpack (Medium) (OADB0

DBox Fashionated Couple Backpack (Medium) (OADB0

by W&P Design
Save 15%
13,500 က်ပ္
11,475 က်ပ္

D Box Fashionated Couple Backpack

Brand: D Box

Product Name:Backpack

Material:oxford fabric;High quality smooth zipper;

Color:Green

Classic color and fashion design will never go out of style .

Size:Put belonings neatly with roomy devided space .

No matter the quality or exquisite workmanship ,it will give you a pleasant surprise.

All the design aims to satisfy all your needs and easy your life.

Our backpack will not only serve as a bag but also a good speechless companion in your daily life.

Easy carry

size: Medium

DBox Elegant Lotus Backpack (0ADB02A1001) Save 15%
11,600 က်ပ္
9,860 က်ပ္

DBox Elegant Lotus Backpack (0ADB02A1001)

DBox Elegant Lotus Backpack (0ADB02A1001)

by W&P Design
Save 15%
11,600 က်ပ္
9,860 က်ပ္

D Box Elegant Lotus Backpack

 • ေကာင္မေလးမ်ားႏွင့္အထူးလိုက္ဖက္ေစရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။
 • အၾကမ္းခံျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာမႈရိွျခင္း၊
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ material မ်ားကုိသာအသံုးျပဳထားျခင္း၊ 
 • သက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 
DBox Elegant Lotus Backpack (0ADB02A1001)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္