အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Mina Care Napkin-Saintary (Day Use 10 pcs) 8 pro

Mina Care Napkin-Saintary (Day Use 10 pcs) 8 pro

by W&P Design
1,700 က်ပ္

Mina Care 8-protections

  • အလႊာ ၈-လႊာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး နူးညံ့ေသာ ဝါဂြမ္းမ်က္နွာျပင္ပါရွိျခင္း
  • သံုးစြဲေနခ်ိန္အတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမမႈကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့အျပင္ ဂြမ္းထုပ္တစ္ခုျခင္းစီကို ပိုးသတ္ထားျခင္း
  • ပါကင္ဖြင့္ထားေသာ္လည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
  • ဓမၼတာလာခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ အနံ႕ဆိုးထြက္ျခင္းကို အထူးကာကြယ္ေပးျခင္း
  • မိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းနွင့္ မိႈစြဲျခင္းေရာဂါမ်ားကို အထူးကာကြယ္ေပးျခင္း