အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Philips Sonicare Diamond Clean HX6063/05

Philips Sonicare Diamond Clean HX6063/05

by W&P Design
45,000 က်ပ္
 • အာမခံ (2) ႏွစ္ပါရွိျခင္း
 • စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း သြားမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • (4) ပတ္အသံုးျပဳျပီးေနာက္ ပုံမွန္သြားတိုက္တံမ်ားထက္ ေၾကြလႊာမ်ားအား 7ဆ ပိုမိုေတာက္ပသန္႔ရွင္းေစျခင္း
 • Diamond-shaped bristles မ်ားအားအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ သင့္သြားမ်ားအား 100% ျဖဴဝင္ေတာက္ပေစျခင္း
Philips Sonicare DiamondClean HX6063/35

Philips Sonicare DiamondClean HX6063/35

by W&P Design
45,000 က်ပ္
 • အာမခံ (2) ႏွစ္ပါရွိျခင္း
 • စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း သြားမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • (4) ပတ္အသံုးျပဳျပီးေနာက္ ပုံမွန္သြားတိုက္တံမ်ားထက္ ေၾကြလႊာမ်ားအား 7ဆ ပိုမိုေတာက္ပသန္႔ရွင္းေစျခင္း
 • Diamond-shaped bristles မ်ားအားအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ သင့္သြားမ်ားအား 100% ျဖဴဝင္ေတာက္ပေစျခင္း
Philips Sonicare Diamond Clean Compact sonic too

Philips Sonicare Diamond Clean Compact sonic too

by W&P Design
45,000 က်ပ္
 • အာမခံ (2) ႏွစ္ပါရွိျခင္း
 • စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း သြားမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • Diamond-shaped bristles မ်ားအားအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ သင့္သြားမ်ားအား 100% ျဖဴဝင္ေတာက္ပေစျခင္း
 • Sonic motion ဟာဆိုရင္ေတာ့ dynamic fluid action အားဖန္တီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးၾကားရွိနက္ရႈိင္းေသာ ေနရာမ်ားကိုပါ အႏူးညံ့ဆံုးသန္႔ရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း
Philips Kid Electro Toothbrush, sky blue (HX 632

Philips Kid Electro Toothbrush, sky blue (HX 632

by W&P Design
129,000 က်ပ္

Philips Kid Electro Toothbrush, sky blue (HX 6321/03)

 • သာမန္သြားတိုက္တံမ်ားထက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပုိမိုက်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္း။ 
 • အညစ္အေၾကးမ်ားကို ပုိမိုုသန္႕ရွင္းေတာက္ေျပာင္ေအာင္ သန္႔ရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း။
Philips Kid Electric Toothbrush, Green (HX6711/0

Philips Kid Electric Toothbrush, Green (HX6711/0

by W&P Design
132,000 က်ပ္

Philips Kid Electric Toothbrush, Green (HX6711/02)

 •  sonic technology နည္းပညာေၾကာင့္သြားအတြင္းပုိင္းအထိနက္ရိုင္းစြာျဖင့္ သန္႔ရွင္းေပးႏို္င္ျခင္း။ 
 • သာမန္သြားတ္ိုက္တံမ်ားထက္ 6ဆပိုမ္ိုသန္႕ရွင္းမႈက္ုိေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း။
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ အထူးညီညြတ္ျခင္း။
Philips AF-Pro Retail 1 Nozzle Lows (HX8331/01)

Philips AF-Pro Retail 1 Nozzle Lows (HX8331/01)

by W&P Design
210,000 က်ပ္

Philips AF-Pro Retail 1 Nozzle Lows (HX8331/01)

 • သြားၾကားအတြင္းပိုင္းရိွအညစ္အေၾကးမ်ားကို အေကာင္းဆံုးသန္႕စင္ေပးႏိုင္ျခင္း။
Philips Electric Tooth brush, Green (HX8911/02)

Philips Electric Tooth brush, Green (HX8911/02)

by W&P Design
179,000 က်ပ္

Philips Electric Tooth brush, Green (HX8911/02)

 • သာမန္သြားတုိက္တံမ်ားထက္ပိုမိုဆန္းသစ္တဲ့ သန္႕ရွင္းမႈမ်ားကုိလည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 • တစ္ေန႔တြင္ႏွစ္ၾကိမ္တုိက္ေပးရံုျဖင့္ သြားပုိးေပါက္မ်ားကုိ သက္သာေလ်ာ့ပါးေစမွာျဖစ္ပါတယ္
Philips Electric Tooth brush, Green (HX8911/02)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Philips Sonicare For Kids HX6032 Sold out

Philips Sonicare For Kids HX6032

by W&P Design
26,000 က်ပ္
 • အာမခံ (2) ႏွစ္ပါရွိျခင္း
 • စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း သြားမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • လက္ကိုင္မွာဆိုရင္ေတာ့ သြားတိုက္တံေခါင္း အားအဖြင့္၊ အပိတ္လုပ္ႏိုင္ေသာခလုတ္ပါ ရွိျခင္း
 • က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ brush heads ႏွစ္ခုပါရွိျခင္း
 • Sonic motion ဟာဆိုရင္ေတာ့ dynamic fluid action အားဖန္တီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးၾကားရွိနက္ရႈိင္းေသာ ေနရာမ်ားကိုပါ အႏူးညံ့ဆံုးသန္႔ရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း
Philips Standard Sonic toothbrush heads HX6042/3

Philips Standard Sonic toothbrush heads HX6042/3

by W&P Design
26,000 က်ပ္
 • အာမခံ (2) ႏွစ္ပါရွိျခင္း
 • စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း သြားမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • လက္ကိုင္မွာဆိုရင္ေတာ့ သြားတိုက္တံေခါင္း အားအဖြင့္၊ အပိတ္လုပ္ႏိုင္ေသာခလုတ္ပါ ရွိျခင္း
 • မွန္သြားတိုက္တံမ်ားထက္ 75% ပိုမိုသန္႕စင္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေတာက္ပေသာေၾကြလႊာမ်ားကို ရရွိေစျခင္း

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Philips Vacuum Cleaner 1200W FC5226/01 Sold out

Philips Vacuum Cleaner 1200W FC5226/01

by W&P Design
119,000 က်ပ္

Philips Vacuum Cleaner FC 5226/01

 • အမႈိတ္သိုေလွာင္နိုင္ခြက္ 0.5 လီတာရွိျခင္း
 • Plastic ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • သန္႕ရွင္းလုပ္ရလြယ္ကူျခင္း
 • အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာျခင္း
Philips Vacuum Cleaner Superior 2 in 1 FC6162/02

Philips Vacuum Cleaner Superior 2 in 1 FC6162/02

by W&P Design
230,000 က်ပ္

Philips Vacuum Cleaner Superior 2 in 1 FC 6162/02

 • အလြယ္တကူသန္႕ရွင္းရျခင္း
 • အားသြင္းရသည့္စနစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ပံုစံ ၂မ်ိဳးအေနအထားျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ဖုန္၊ အမွိဳက္မ်ား 0.6 လီတာထိသိုေလွာင္ထားနိုင္ျခင္း
Philips Vacuum Cleaner FC 7020/01

Philips Vacuum Cleaner FC 7020/01

by W&P Design
209,000 က်ပ္

Philips Vacuum Cleaner FC 7020/01

 • ေပါ့ပါးသည့္အတြက္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
 • 99.9% ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားနွင့္ ပိုးမႊားမာ်းကိုသတ္ေပးနိုင္ျခင္း
 • ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္သန္႕ရွင္းရေသာေၾကာင့္ ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္ဝင္းလဲ့ေစျခင္း
 • အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
Philips Vacuum Cleaner 3 in 1 FC7088/61

Philips Vacuum Cleaner 3 in 1 FC7088/61

by W&P Design
489,000 က်ပ္

Philips Vacuum Cleaner 3 in 1 FC7088/61

 • ဖုန္စုတ္စက္အျဖစ္အသံုးျပဳနိင္ျခင္း
 • ၾကမ္းတိုက္အဝတ္အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • အေျခာက္ခံစက္အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား ၉၉ရာခိုင္နႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
Philips Steam Iron GC1020/70 Sold out
34,000 က်ပ္

Philips Steam Iron GC1020/70

Philips Steam Iron GC1020/70

by W&P Design
34,000 က်ပ္

Philips Steam Iron GC 1020/70

 • အဝတ္အစားမာ်းကို အပူမကပ္ေစသည့္ Non-stick ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္
 • Spray ပါရွိသည့္အတြက္ ေရျဖန္း၍အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိတဲ့အျပင္ ညီညာျပန္႕ျပဴးမႈရွိျခင္း
 • ေရေႏြးေငြ႕အား20g ထုတ္နိုင္ျခင္း
Philips Vacuum Cleaner FC8083/81

Philips Vacuum Cleaner FC8083/81

by W&P Design
95,000 က်ပ္

Philips VAC.CLNR Bag Easygo Bag TH FC8083/81

 • ၃မ်ိဳးအျဖစ္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • သန္႕ရွင္းရလြယ္ကူျခင္း
 • ေသးငယ္သည့္အတြက္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း
 • ဘီးကို ပလက္စတစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားျခင္း
Philips Vacuum Cleaner FC8085/61

Philips Vacuum Cleaner FC8085/61

by W&P Design
105,000 က်ပ္

Philips VAC.CLNR Bag Easygo Bag TH FC8085/01

 • ၃မ်ိဳးအျဖစ္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • သန္႕ရွင္းရလြယ္ကူျခင္း
 • ေသးငယ္သည့္အတြက္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း
 • ဘီးကို ပလက္စတစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားျခင္း
Philips Vacuum Cleaner FC8085/61
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Philips Men Shavers Aqua Touch EP AT600/15

Philips Men Shavers Aqua Touch EP AT600/15

by W&P Design
42,000 က်ပ္

Philips Men Shavers Aqua Touch EP AT600/15

မုတ္ဆိတ္ရိတ္စနစ္  ေခ်ာေမြ႕ေစေသာ ဓါးသြားမ်ားပါရွိျခင္း
အသားအေရ ေခ်ာေမြ႕နူးညံ့ေစျခင္း
သန္႕ရွင္းျခင္းစနစ္  ေရစိုခံျခင္း၊ ေရစိုေရေျခာက္ရျခင္း
အားသြင္းၾကာခ်ိန္ 10 hours
Philips Men Shavers Aqua Touch AT610/14

Philips Men Shavers Aqua Touch AT610/14

by W&P Design
59,000 က်ပ္

Philips Men Shavers Aqua Touch AT610/14

 • ေခ်ာေမြ႕ေသာ ဓါးသြားျဖင့္ထိေတြ႕နိုင္ျခင္း
 • အစိုအေျခာက္၂မ်ိဳးအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ေရစိုခံနိုင္ျခင္း
 • Plastic ျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • အားသြင္းခ်ိန္ 10နာရီၾကာအားသြင္းနိုင္ျခင္း
Philips Men Shavers Aqua Touch AT620/14

Philips Men Shavers Aqua Touch AT620/14

by W&P Design
69,000 က်ပ္

Philips Men Shavers Aqua Touch AT620/14

 • CloseCut Blade System
 • AquaTec Wet & Dry
 • Fully waterproof
 • Lacquered front shell
 • 2 Years Warranty
Philips Men Shavers Aqua Touch AT750/16

Philips Men Shavers Aqua Touch AT750/16

by W&P Design
95,000 က်ပ္

Philips Men Shavers Aqua Touch AT750/16

 • Super Lift & Cut
 • Flexing heads
 • Charge Time 8hr
 • Use Time 40 mins
 • Wet & dry shave
Philips Men Shavers Aqua Touch AT890/16

Philips Men Shavers Aqua Touch AT890/16

by W&P Design
120,000 က်ပ္

Philips Men Shavers Aqua Touch AT890/16

 • အနုစိတ္ျပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့ဓါးသြားမ်ားပါရွိျခင္း
 • အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ဓါးသြားမ်ားေၾကာင့္ အသားအေရထိခိုက္ဒဏ္ရာမရွိျခင္း
 • သိပ္သည္းက်စ္ျပီး ခိုင္ခံ့တဲ့ ဓါးသြြားပါရွိသည့္ခါင္းပိုင္း
 • 1ေ0% ေရစိုခံျခင္း
Philips Hair Dryer BHD 001/00

Philips Hair Dryer BHD 001/00

by W&P Design
17,000 က်ပ္

Philips Hair Dryer BHD 001/00

 • DC Motor ကိုအသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၾကိဳးအရွည္ 1.8m ရွိျခင္း
 • ပါဝါ 1200 အားရွိျခင္း
 • ဗို႕အား 220-240 V ရွိျခင္း
 • သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္သည့္ ဒီဇုိင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
Low End Dryer Compact Low End BHD002/00

Low End Dryer Compact Low End BHD002/00

by W&P Design
25,000 က်ပ္

Low End Dryer Compact Low End BHD002/00

 • အပူလိုင္းမၾကိဳက္သူမာ်းအတြက္ အေအးလိုင္းပါအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ၾကိဳးအရွည္ 1.8m ရွိျခင္း
 • ပါဝါ 1600W အားရွိျခင္း
 • ဗို႕အား 220-240 V ရွိျခင္း
 • သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္သည့္ ဒီဇုိင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ေျပာင္းလဲနိုင္သည့္ အပူခ်ိန္ ၃ဆင့္ပါရွိျခင္း 
Low End Dryer Compact Low End BHD002/00
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ဖက္ရွင္


Philips Hair Straightener (BHS675/00)

Philips Hair Straightener (BHS675/00)

by W&P Design
84,000 က်ပ္

Philips Hair Straightener (BHS675/00)

 • သာမန္ ေျဖာင့္စက္မ်ားထက္ ၂ဆပိုမို ေကာင္းမြန္ျခင္း။
 • အာမခံ ၂ႏွစ္ပါဝင္ျခင္း။
Philips Bikini Trimmer, Battery Operate, Wet &am

Philips Bikini Trimmer, Battery Operate, Wet &am

by W&P Design
39,000 က်ပ္

Philips Bikini Trimmer, Battery Operate, Wet & Dry Use (BRT383/60)

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 • အာမခံ ၂ႏွစ္ပါဝင္ျခင္း။
 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း။