အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (5 pcs

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (5 pcs

by W&P Design
13,000 က်ပ္

MOEZY

(၁) မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာျပီး ေရကိုစင္ေအာင္သုတ္ေပးပါ။ 

(၂) အိတ္ထဲတြင္ပါရွိေသာ မ်က္နွာဖံုးကို မ်က္လံုး၊ နွာေခါင္းေပါက္ ၊ ပါးစပ္ေနရာတို႕အတိုင္းထားရွိျပီး မ်က္နွာျပင္ေပၚသို႕ အလိုက္သင့္ဖိကပ္ေပးပါ။

(၃) မ်က္နွာေပၚတြင္ (၁၅)မိနစ္ခန္႕ထားျပီးပါက မ်က္နွာဖံုးအား ျဖည္းညွင္းစြာဖယ္ရွားေပးပါ။

(၄) မ်က္နွာဖံုးကို ဖယ္ရွားျပီးပါက မ်က္နွာျပင္ကို အဝတ္ျဖင့္သုတ္စရာမလိုဘဲ လက္ဖဝါးျဖင့္ညွင္သာစြာဖိနွိပ္ေပးပါ။

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (1 pcs)

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (1 pcs)

by W&P Design
2,600 က်ပ္

MOEZY

  • Whitening
  • Cooling 
  • Soothing

(၁) မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာျပီး ေရကိုစင္ေအာင္သုတ္ေပးပါ။ 

(၂) အိတ္ထဲတြင္ပါရွိေသာ မ်က္နွာဖံုးကို မ်က္လံုး၊ နွာေခါင္းေပါက္ ၊ ပါးစပ္ေနရာတို႕အတိုင္းထားရွိျပီး မ်က္နွာျပင္ေပၚသို႕ အလိုက္သင့္ဖိကပ္ေပးပါ။

(၃) မ်က္နွာေပၚတြင္ (၁၅)မိနစ္ခန္႕ထားျပီးပါက မ်က္နွာဖံုးအား ျဖည္းညွင္းစြာဖယ္ရွားေပးပါ။

(၄) မ်က္နွာဖံုးကို ဖယ္ရွားျပီးပါက မ်က္နွာျပင္ကို အဝတ္ျဖင့္သုတ္စရာမလိုဘဲ လက္ဖဝါးျဖင့္ညွင္သာစြာဖိနွိပ္ေပးပါ။