အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


TITANIA LONG HANDLED BATH BRUSH/WOOD (2830) Sold out

TITANIA LONG HANDLED BATH BRUSH/WOOD (2830)

by W&P Design
6,360 က်ပ္

TITANIA LONG HANDLED BATH BRUSH/WOOD 2830

 • ေက်ာဘက္ရိွ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုအလြယ္တကူသန္႕ရွင္ေပးႏုိင္ျခင္း။
 •  လက္ကိုင္ရိုးေလးကုိ လဲခပ္ရွည္ရွည္ေလးျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း။
 • သဘာဝသစ္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျခင္း။

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


TITANIA CHILDREN COMB BEAR (1815)

TITANIA CHILDREN COMB BEAR (1815)

by W&P Design
1,450 က်ပ္

TITANIA CHILDREN COMB BEAR 1815

 • သားသားမီးမီးေလးမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘီးေလးျဖစ္ျခင္း။
 • ဦးေရျပားကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရိွျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးအထူးျပည့္ဝျခင္း။
TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)

TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)

by W&P Design
1,450 က်ပ္

TITANIA CHILDREN COMB CAT (1816)

 • သားသားမီးမီးေလးမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘီးေလးျဖစ္ျခင္း။
 • ဦးေရျပားကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရိွျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးအထူးျပည့္ဝျခင္း။
TITANIA BATH GLOVE DUCK (9201)

TITANIA BATH GLOVE DUCK (9201)

by W&P Design
7,940 က်ပ္

TITANIA BATH GLOVE DUCK 9201

 • ႏႈးညံေသာအထိေၾကာင့္ သားသားမီးမီးမ်ားကိုေပ်ာ္ရြင္ေစသည္။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရိွျခင္း။
TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)

TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)

by W&P Design
7,940 က်ပ္

TITANIA BATH GLOVE PIG (9202)

 • ႏႈးညံေသာအထိေၾကာင့္ သားသားမီးမီးမ်ားကိုေပ်ာ္ရြင္ေစသည္။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရိွျခင္း။
 • ကေလးမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္   အရုပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။

အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


TITANIA BLACKHEAD REMOVER (1023)

TITANIA BLACKHEAD REMOVER (1023)

by W&P Design
1,810 က်ပ္

TITANIA BLACKHEAD REMOVER (1023)

 • က်န္းမာေရးႏွင့္အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။ 
 • လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ 
TITANIA SOLINGEN TWEEZERS (1067)

TITANIA SOLINGEN TWEEZERS (1067)

by W&P Design
2,180 က်ပ္

TITANIA SOLINGEN TWEEZERS (1067)

 • အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ျခင္း။
 • ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆင္ေျပမႈရိွေစျခင္း။
 • လြယ္ကူစြာႏွင့္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ 
TITANIA EYE SHADOW APPLICATOR 6PC (1926B)

TITANIA EYE SHADOW APPLICATOR 6PC (1926B)

by W&P Design
3,350 က်ပ္

TITANIA EYE SHADOW APPLICATOR 6PC (1926B)

 • လြယ္ကူစြာအသံဲုးျပဳႏုိ္င္ျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏုိင္ငံထုတ္ ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
TITANIA OCTOPUS CLIP 2`S LARGE (7952B) (BLACK) Sold out

TITANIA OCTOPUS CLIP 2`S LARGE (7952B) (BLACK)

by W&P Design
2,950 က်ပ္

TITANIA OCTOPUS CLIP 2`S LARGE (7952B) (BLACK)

 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥညး္ေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 • လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာႏွင့္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 
TITANIA OCTOPUS CLIP SMALL 4`S (7949B) (BROWN)

TITANIA OCTOPUS CLIP SMALL 4`S (7949B) (BROWN)

by W&P Design
3,260 က်ပ္

TITANIA OCTOPUS CLIP SMALL 4`S (7949B) (BROWN)

 • ေလးခုပါဝင္ေပးထားသျဖင့္ အဆင္ေျပစြာႏွင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။
 • ဂ်ာမနီႏုိင္ငံထုတ္ပစၥည္းေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။
TITANIA PRONG CLIP MEDIUM 4`S (7935B) (BLACK)

TITANIA PRONG CLIP MEDIUM 4`S (7935B) (BLACK)

by W&P Design
3,260 က်ပ္

TITANIA PRONG CLIP MEDIUM 4`S (7935B) (BLACK)

 • Germani brand ျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္စိတ္ခ်ရျခင္း။
 • လြယ္ကူစြာနွင့္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း။ 
TITANIA DINO CLIP MEDIUM 2`S (7956B) (BLACK) Sold out

TITANIA DINO CLIP MEDIUM 2`S (7956B) (BLACK)

by W&P Design
2,950 က်ပ္

TITANIA DINO CLIP MEDIUM 2`S (7956B) (BLACK)

 • ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥညး္ေလးျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 • လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာႏွင့္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 
TITANIA DINO CLIP MEDIUM 2`S (7956B) (BLACK)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ဖက္ရွင္


TITANIA PLANTAR CUSHIONS 2PC (5207)
TITANIA ANTISLIP GENUINE LEATHER 1PAIR (5226)
TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216) Sold out

TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216)

by W&P Design
4,600 က်ပ္

TITANIA SOCKLETTS PAIR 2'S (5216)

 • ႏႈးညံ့ေသာ ေျခစြတ္ေလးျဖစ္သျဖင့္ ဖိနပ္ေပါက္ျခင္းကုိ သက္သာေစသည္။
TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)

TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)

by W&P Design
4,180 က်ပ္

TITANIA ESSENTIALS SHOE PADS (5230)

 • Shoe ဖိနပ္မ်ားစီးသည့္အခိ်န္တြင္ ဖိနပ္ေပါက္ျခင္းကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။