အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup Sold out

Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup

by W&P Design
4,500 က်ပ္

Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup package (green) 6957531037118

 • ခြက္၂ခြက္ပါရွိျခင္း
 • သြားတိုက္ေဆးအလြယ္တကူထည့္၍အသံုးျပဳရျခင္း
 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာရျခင္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္ျခင္း
Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup Sold out

Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup

by W&P Design
4,500 က်ပ္

Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup package (Purple) 6957531037132

 • ခြက္၂ခြက္ပါရွိျခင္း
 • သြားတိုက္ေဆးအလြယ္တကူထည့္၍အသံုးျပဳရျခင္း
 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာရျခင္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္ျခင္း
Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup Sold out

Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup

by W&P Design
4,500 က်ပ္

Hoco Automatic squeezing toothpaste washing cup package (Pink) 6957531037125

 • ခြက္၂ခြက္ပါရွိျခင္း
 • သြားတိုက္ေဆးအလြယ္တကူထည့္၍အသံုးျပဳရျခင္း
 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာရျခင္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္ျခင္း
Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml) Sold out

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml)

by W&P Design
7,500 က်ပ္

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml)

 • Capacity: 500ml

 • Temperature: -20°C ~ 120°C

 • Material: PC / Silicone

 • Push-button opening

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml) Sold out

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml)

by W&P Design
7,500 က်ပ္

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml)

 • Capacity: 500ml

 • Temperature: -20°C ~ 120°C

 • Material: PC / Silicone

 • Push-button opening

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml) Sold out

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml)

by W&P Design
7,500 က်ပ္

Hoco C1 Tea Cup with Separation Layer (500ml)

 • Capacity: 500ml

 • Temperature: -20°C ~ 120°C

 • Material: PC / Silicone

 • Push-button opening

Hoco C2 Sports water bottle (700ml) Sold out

Hoco C2 Sports water bottle (700ml)

by W&P Design
9,000 က်ပ္

Hoco C2 Sports water bottle (700ml)

 • Food-grade materials
 • Anti-high and low temperature (-20°C ~ 120°C)
 • Flexible buckle design
 • Capacity: 700ml
Hoco C2 Sports water bottle (700ml)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ကား ႏွင့္ စက္မႈပစၥည္းမ်ား


Hoco Z3 2 USB Digital Display Car Charger Sold out
Hoco Z2 Single-Port Car Charger Sold out

Hoco Z2 Single-Port Car Charger

by W&P Design
3,000 က်ပ္
 • Input DC12-24V
 • USB output: 5V/1.5A
 • Material: ABS+PC
Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning) Sold out

Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning)

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • Input: DC12-24V
 • USB output: 5V / 2.1A, dual USB output
 • Material: ABS + PC
 • Wire specifications: L = 1.0M
Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning) Sold out

Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning)

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • Input: DC12-24V
 • USB output: 5V / 2.1A, dual USB output
 • Material: ABS + PC
 • Wire specifications: L = 1.0M
Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning) Sold out

Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning)

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • Input: DC12-24V
 • USB output: 5V / 2.1A, dual USB output
 • Material: ABS + PC
 • Wire specifications: L = 1.0M
Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning) Sold out

Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning)

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • Input: DC12-24V
 • USB output: 5V / 2.1A, dual USB output
 • Material: ABS + PC
 • Wire specifications: L = 1.0M
Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning) Sold out

Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning)

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • Input: DC12-24V
 • USB output: 5V / 2.1A, dual USB output
 • Material: ABS + PC
 • Wire specifications: L = 1.0M
Hoco Z1 Car Charger Set (Lightning)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

TV Cameras ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Hoco D2 1080P Sport Camera
63,000 က်ပ္

Hoco D2 1080P Sport Camera

Hoco D2 1080P Sport Camera

by W&P Design
63,000 က်ပ္
 • LCD: 2-inch screen
 • Screen Resolution: 1920 x 1080pixel
 • Lens: 6 glass optical lens, F2.0 aperture, 170° wide angle
 • Video: 1080P 30fp/s
 • Photo: 12MP
Hoco D3 4K Sport Action Camera

Hoco D3 4K Sport Action Camera

by W&P Design
94,000 က်ပ္
 • Screen: 2.0-inch LCD and 0.95-inch OLED
 • Screen Resolution: 1920 x 1080pixel
 • Lens: 6 glass optical lens, F2.0 aperture, 170° wide angle
 • Video: 4K 10fps/1080 30fps
 • Photo: 12MP
 • Waterproof Case: 30m

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


HOCO HAND SPINNER Sold out
10,000 က်ပ္

HOCO HAND SPINNER

HOCO HAND SPINNER

by W&P Design
10,000 က်ပ္

HOCO HAND SPINNER

 • စိတ္လူပ္ရွားသူတုိ႕အတြက္  အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။
 • လက္ေဆာ့တက္သူေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္း။

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Hoco F1 Mini desktop fan
6,500 က်ပ္

Hoco F1 Mini desktop fan

Hoco F1 Mini desktop fan

by W&P Design
6,500 က်ပ္

Hoco F1 Mini desktop fan

 • Designed as desktop fan
 • Blades made of EVA material
 • Speed adjustment
 • Built-in over-current protection
Hoco F1 Mini desktop fan
6,500 က်ပ္

Hoco F1 Mini desktop fan

Hoco F1 Mini desktop fan

by W&P Design
6,500 က်ပ္

Hoco F1 Mini desktop fan

 • Designed as desktop fan
 • Blades made of EVA material
 • Speed adjustment
 • Built-in over-current protection
Hoco F2 hand-hold fan Sold out
4,000 က်ပ္

Hoco F2 hand-hold fan

Hoco F2 hand-hold fan

by W&P Design
4,000 က်ပ္

Hoco F2 hand-hold fan

 • Bottle-shaped design
 • Cartoon figure design
 • Built-in 400mAh lithium battery
 • easy to carry
Hoco F2 hand-hold fan Sold out
4,000 က်ပ္

Hoco F2 hand-hold fan

Hoco F2 hand-hold fan

by W&P Design
4,000 က်ပ္

Hoco F2 hand-hold fan

 • Bottle-shaped design
 • Cartoon figure design
 • Built-in 400mAh lithium battery
 • easy to carry
Hoco F2 hand-hold fan Sold out
4,000 က်ပ္

Hoco F2 hand-hold fan

Hoco F2 hand-hold fan

by W&P Design
4,000 က်ပ္

Hoco F2 hand-hold fan

 • Bottle-shaped design
 • Cartoon figure design
 • Built-in 400mAh lithium battery
 • easy to carry
Hoco F4 Folded USB Fan
4,500 က်ပ္

Hoco F4 Folded USB Fan

Hoco F4 Folded USB Fan

by W&P Design
4,500 က်ပ္

Hoco F4 Folded USB Fan

 • Material: ABS+EVAl
 • Power supply mode: Micro USB plugged (non-chargeable)
 • Rated power: 2W
 • Equipped with: 1m micro USB cable
Hoco F4 Folded USB Fan
4,500 က်ပ္

Hoco F4 Folded USB Fan

Hoco F4 Folded USB Fan

by W&P Design
4,500 က်ပ္

Hoco F4 Folded USB Fan

 • Material: ABS+EVAl
 • Power supply mode: Micro USB plugged (non-chargeable)
 • Rated power: 2W
 • Equipped with: 1m micro USB cable
Hoco F4 Folded USB Fan
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


HOCO CASHOW NANO WATER Sold out
9,000 က်ပ္

HOCO CASHOW NANO WATER

HOCO CASHOW NANO WATER

by W&P Design
9,000 က်ပ္

CASHOW NANO WATER

 • မ်က္ႏွာအသားအေရထိန္းသိမ္းေပးျခင္း။
 • ဝက္ျခံ၊ တင္းတိတ္ ၊မွဲ႕ေျခာက္ကင္းေစျခငး္၊