အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Acton Care Healthy Dual Detox Machine HK-805C (အ Save 8%
930,000 က်ပ္
850,020 က်ပ္

Acton Care Healthy Dual Detox Machine HK-805C (အ

Acton Care Healthy Dual Detox Machine HK-805C (အ

by W&P Design
Save 8%
930,000 က်ပ္
850,020 က်ပ္

Aton Care Healthy Dual Detox Machine HK-805C (အဆိပ္ထုတ္စက္) (2P)

  • Acton Care Accessories မ်ားကိုပါ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္ရွင္
  • Voltage : 110-240V
  • Output : Voltage 0-16V; Current : 0-2.5A
  • Power – 100W
  • Warranty – 1 Year
Acton Care Healthy Single Detox Machine HK-805C Save 9%
715,000 က်ပ္
650,006 က်ပ္

Acton Care Healthy Single Detox Machine HK-805C

Acton Care Healthy Single Detox Machine HK-805C

by W&P Design
Save 9%
715,000 က်ပ္
650,006 က်ပ္

Acton Care Healthy Dual Detox Machine HK-805C (အဆိပ္ထုတ္စက္) (1P)

  • Acton Care Accessories မ်ားကိုပါ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္ရွင္
  • Voltage : 110-240V
  • Output : Voltage 0-16V; Current : 0-2.5A
  • Power – 100W
  • Warranty – 1 Year