မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Ooredoo Smart 12 Plus
64,999 က်ပ္

Ooredoo Smart 12 Plus

Ooredoo Smart 12 Plus

by W&P Design
64,999 က်ပ္
 • Android: 5.1
 • CPU: Quad-Core
 • RAM, ROM: 1GB, 8GB
 • Camera: 8MP, 2MP
 • Network: 3G, 2G
 • Sim: Dual Sim
Ooredoo Smart 12 4G Plus
79,999 က်ပ္

Ooredoo Smart 12 4G Plus

Ooredoo Smart 12 4G Plus

by W&P Design
79,999 က်ပ္
 • Android: 5.1
 • CPU: Quad-Core
 • RAM, ROM: 1GB, 8GB
 • Camera: 8MP, 2MP
 • Screen: 5.0”
Ooredoo Smart 12 4G Super Star

Ooredoo Smart 12 4G Super Star

by W&P Design
99,999 က်ပ္
 • Android: 6.0
 • CPU: Quad-Core
 • RAM, ROM: 1GB, 8GB
 • Camera: 5MP, 2MP
 • Screen: 5” HD
Ooredoo Smart 12 4G LUX Star
119,999 က်ပ္

Ooredoo Smart 12 4G LUX Star

Ooredoo Smart 12 4G LUX Star

by W&P Design
119,999 က်ပ္
 • Android: 5.1
 • CPU: Quad-Core
 • RAM, ROM: 1GB, 8GB
 • Camera: 13MP, 8MP
 • Screen: 5.5”