အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

by W&P Design
12,100 က်ပ္

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF667K) (KOREA)

 • BPA Free
 • Volume 430 ml
 • တာရွည္ခံျခင္း
 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

 

 

 

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

by W&P Design
12,100 က်ပ္

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF667U) (UK)

 • BPA Free
 • Volume 430 ml
 • တာရွည္ခံျခင္း
 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

 

 

 

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

by W&P Design
12,100 က်ပ္

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF667N) (NANA)

 • BPA Free
 • Volume 430 ml
 • တာရွည္ခံျခင္း
 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

 

 

 

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF6

by W&P Design
12,100 က်ပ္

LOCK & LOCK BISFREE WATER BOTTLE 430ML (ABF668C) (CHINA)

 • BPA Free
 • Volume 430 ml
 • တာရွည္ခံျခင္း
 • အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

 

 

 

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK FRYING PAN 2

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK FRYING PAN 2

by W&P Design
38,200 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK FRYING PAN 26CM (LCA3264Y) (YELLOW)

 • အိုးကို Aluminum ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အပူရရွိမႈ ျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ ဟင္းလွ်ာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick ကို အလႊာသံုးလႊာ သုတ္လိမ္းေပးထားျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ သန္႔စင္ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK GRILL PAN 26

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK GRILL PAN 26

by W&P Design
38,200 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK GRILL PAN 26CM (LCA3264B) (BLACK)

 • အိုးကို Aluminum ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အပူရရွိမႈ ျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ ဟင္းလွ်ာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick ကို အလႊာသံုးလႊာ သုတ္လိမ္းေပးထားျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ သန္႔စင္ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK SAUCE PAN 16

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK SAUCE PAN 16

by W&P Design
26,290 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK SAUCE PAN 16CM (LCA3161Y) (YELLOW)

 • အိုးကို Aluminum ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အပူရရွိမႈ ျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ ဟင္းလွ်ာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick ကို အလႊာသံုးလႊာ သုတ္လိမ္းေပးထားျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ သန္႔စင္ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
 • Volume: 1.2L
 • Size: 173x302x125mm
LOCK & LOCK COOKPLUS SPEED COOK SAUCE PAN 16
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

by W&P Design
51,400 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML HBB111 (PINK)

 • Capacity: 120ml
 • Grade silicone material with FDA Standard
 • Body-Extra safe by laboratory grade's Borosilicate Glass
 • Made of 100% food
 • BPA Free
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

by W&P Design
51,400 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML HBB111 (PINK)

 • Capacity: 120ml
 • Grade silicone material with FDA Standard
 • Body-Extra safe by laboratory grade's Borosilicate Glass
 • Made of 100% food
 • BPA Free
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 240ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 240ML

by W&P Design
29,600 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 240ML HBB112 (PINK)

 • Capacity: 240ml
 • Grade silicone material with FDA Standard
 • Body-Extra safe by laboratory grade's Borosilicate Glass
 • Made of 100% food
 • BPA Free
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 240ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 240ML

by W&P Design
29,600 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 240ML HBB112 (PINK)

 • Capacity: 240ml
 • Grade silicone material with FDA Standard
 • Body-Extra safe by laboratory grade's Borosilicate Glass
 • Made of 100% food
 • BPA Free
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML

by W&P Design
22,100 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 220ML HBB118

 • Capacity: 220ml
 • Grade silicone material with FDA Standard
 • Environmental protection material PP
 • Wide mouth easy to wash
 • BPA Free
LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119

by W&P Design
6,700 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE NIPPLE 2`S (S) HBB119S

 • Safe and secure materials whit FDA certificate
 • Soft and comfortable
 • Prevent harming and hurting fragile soft lips of babie
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML

by W&P Design
24,297 က်ပ္

LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML (HBB113P)

 • Capacity: 120ml
 • Material: Glass
 • Feeding Bottle without handle
 • For ages: 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months and 11 months
LOCK & LOCK HELLO BEBE FEEDING BOTTLE 120ML
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


LOCK & LOCK BIRDS SAUCE PAN IH-18CM LGRN-AL-

LOCK & LOCK BIRDS SAUCE PAN IH-18CM LGRN-AL-

by W&P Design
57,000 က်ပ္

LOCK & LOCK BIRDS SAUCE PAN LGRN-AL-VN-8 (LBS1181)

 • PFOA Free ကိုအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အျမန္ဆံုးနူးနပ္ေစျပီး ေဆးေၾကာလွ်င္လည္း အလြယ္ကူဆံုးေဆးေၾကာနိုင္ျခင္း
 • Non-Stick ျဖင့္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • အိုးကပ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေစဘဲ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညႊတ္တဲ့ အစားအစာကို စားသံုးနိုင္ျခင္း
LOCK & LOCK BIRDS CASSEROLE IH-24CM LGRN-AL-

LOCK & LOCK BIRDS CASSEROLE IH-24CM LGRN-AL-

by W&P Design
68,800 က်ပ္

LOCK & LOCK BIRDS SAUCE PAN LGRN-AL-VN-8 (LBS1181)

 • PFOA Free ကိုအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အျမန္ဆံုးနူးနပ္ေစျပီး ေဆးေၾကာလွ်င္လည္း အလြယ္ကူဆံုးေဆးေၾကာနိုင္ျခင္း
 • Non-Stick ျဖင့္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • အိုးကပ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေစဘဲ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညႊတ္တဲ့ အစားအစာကို စားသံုးနိုင္ျခင္း
LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM ( Save 30%
97,600 က်ပ္
68,320 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (

by W&P Design
Save 30%
97,600 က်ပ္
68,320 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (LCP2161)

 • သံေခ်းတက္ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ အတြက္Bodyႏွင့္ Handle တို႕တြင္ Stainless Steel သံုးထားျခင္း၊
 • ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာတြင္လြယ္ကူျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 18CM ( Save 30%
109,600 က်ပ္
76,720 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 18CM (

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 18CM (

by W&P Design
Save 30%
109,600 က်ပ္
76,720 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM SAUCEPAN 16CM (LCP2161)

 • သံေခ်းတက္ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ အတြက္Bodyႏွင့္ Handle တို႕တြင္ Stainless Steel သံုးထားျခင္း၊
 • ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရာတြင္လြယ္ကူျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM Save 30%
116,500 က်ပ္
81,550 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM

by W&P Design
Save 30%
116,500 က်ပ္
81,550 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS PREMIUM CASSEROLE 20CM (LCP2203)

 • အလြယ္တကူ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ႏို္င္ျခင္း။
 • Stainless Steel မ်ားအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္သံေခ်းတက္ျခင္းကင္းေဝးေစျခင္း။ 
LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LC Save 30%
103,700 က်ပ္
72,590 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LC

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LC

by W&P Design
Save 30%
103,700 က်ပ္
72,590 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LCI2181)

 • သံေခ်းတက္ျခင္းကင္းေစျခင္း ၊
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစႏို္င္ျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC Save 30%
126,080 က်ပ္
88,256 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC

by W&P Design
Save 30%
126,080 က်ပ္
88,256 က်ပ္

LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 18CM (LCI2181)

 • သံေခ်းတက္ျခင္းကင္းေစျခင္း ၊
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစႏို္င္ျခင္း။
LOCK & LOCK COOKPLUS WING SAUCE PAN 24CM (LC
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္