အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Bella Mafia Matte Coco Lipstick (2.3g) Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Coco Lipstick (2.3g)

Bella Mafia Matte Coco Lipstick (2.3g)

by W&P Design
Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Coco Lipstick (2.3g)

 • မိုးေဟကိုရဲ႕ Coco ႏႈတ္ခမ္းနဲ႕တထပ္တည္းက်ေရာက္တဲ့ အသားေရာင္ေလး
 • ကိုရီးယားနိုင္ငံရဲ႕ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ႏႈတ္ခမ္းသားကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးမရွိေစျခင္း
 • ဆိုးလိုက္တဲ့အခါမွာ ေျခာက္ေသြ႕မေနဘဲ စိုစိုအိအိႏူးညံ့တဲ့ အရသာေလးကို ခံစားရေစျခင္း
Bella Mafia Matte Candy Lipstick (2.3g) Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Candy Lipstick (2.3g)

Bella Mafia Matte Candy Lipstick (2.3g)

by W&P Design
Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Candy Lipstick (2.3g)

 • အူဝဲရဲ႕ Candy က မိန္းကေလးတိုင္း အတြက္ ထက္ျမက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ကို ေပးနိုင္ျခင္း
 • ကိုရီးယားနိုင္ငံရဲ႕ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ႏႈတ္ခမ္းသားကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးမရွိေစျခင္း
 • ဆိုးလိုက္တဲ့အခါမွာ ေျခာက္ေသြ႕မေနဘဲ စိုစိုအိအိႏူးညံ့တဲ့ အရသာေလးကို ခံစားရေစျခင္း
Bella Mafia Matte Grace Lipstick (2.3g) Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Grace Lipstick (2.3g)

Bella Mafia Matte Grace Lipstick (2.3g)

by W&P Design
Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Grace Lipstick (2.3g)

 • စိုးရဲ႕ Grace ဟာ မိန္းကေလးေတြနဲ႕လုိက္ဖက္မယ့္ Lipstick
 • ကိုရီးယားနိုင္ငံရဲ႕ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ႏႈတ္ခမ္းသားကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးမရွိေစျခင္း
 • ဆိုးလိုက္တဲ့အခါမွာ ေျခာက္ေသြ႕မေနဘဲ စိုစိုအိအိႏူးညံ့တဲ့ အရသာေလးကို ခံစားရေစျခင္း
Bella Mafia Matte Love Lipstick (2.3g) Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Love Lipstick (2.3g)

Bella Mafia Matte Love Lipstick (2.3g)

by W&P Design
Save 12%
2,490 က်ပ္
2,191 က်ပ္

Bella Mafia Matte Love Lipstick (2.3g)

 • မခိုင္ေလးဘ၀မွာ မရွိမျဖစ္ဆိုတဲ့ Love Lipstick
 • ကိုရီးယားနိုင္ငံရဲ႕ ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ႏႈတ္ခမ္းသားကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးမရွိေစျခင္း
 • ဆိုးလိုက္တဲ့အခါမွာ ေျခာက္ေသြ႕မေနဘဲ စိုစိုအိအိႏူးညံ့တဲ့ အရသာေလးကို ခံစားရေစျခင္း
Bella Mafia Matte Red Carpet Lipstick (Fearless) Save 5%
3,800 က်ပ္
3,591 က်ပ္

Bella Mafia Matte Red Carpet Lipstick (Fearless)

Bella Mafia Matte Red Carpet Lipstick (Fearless)

by W&P Design
Save 5%
3,800 က်ပ္
3,591 က်ပ္

Bella Mafia Matte Red Carpet Lipstick (Fearless)

 • ရဲ႕ရင့္ျပတ္သား၊ ထက္ျမက္ျပီး ကိုယ့္ကိုကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိျခင္း
 • ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေတာက္ပေစျခင္း