အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


FDF Cleansing Milk 3 in 1 (FDF03A)

FDF Cleansing Milk 3 in 1 (FDF03A)

by W&P Design
9,950 က်ပ္

Cleansing Milk 3 in 1 (FDF03A)

 • make-up remover, cleansing foam and cleansing milk သံုးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္း
 • အသားအေရကို ေခ်ာေမြ႕လာေစျခင္း
 • အသားအေရကို ႏူးညံ့လာေစျခင္း
 • အသားအေရကို ညီညာလာေစျခင္း

 

 

 

FDF Refreshing Toner (FDF05A)

FDF Refreshing Toner (FDF05A)

by W&P Design
8,550 က်ပ္

FDF Refreshing Toner (FDF05A)

 • အသားအေရကို ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးျခင္း
 • ေခ်ာေမြ႕လာေစျခင္း
 • ႏူးညံ့လာေစျခင္း

 

 

 

FDF Clarifying Treatment Cleanser (FDC01)

FDF Clarifying Treatment Cleanser (FDC01)

by W&P Design
31,500 က်ပ္

FDF Clarifying Treatment Cleanser

 • အဆီပိုမ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးျခင္း
 • အညစ္အေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သန္႔စင္ေပးျခင္း
 • ေခၽြးေပါက္မ်ားကို က်ဥ္းေစျခင္း
 • အသားအေရကို ၾကည္လင္လာေစျခင္း

 

FDF Lightening Fluid (FDF10A)

FDF Lightening Fluid (FDF10A)

by W&P Design
14,850 က်ပ္

FDF Lightening Fluid (FDF10A)

 • အမဲစက္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစျခင္း
 • အစိုဓာတ္ ထိန္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားအေရကို ႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • အသားအေရကို ေတာက္ပလာေစျခင္း

 

FDF Refreshing Toner (FDF05A) 150ml

FDF Refreshing Toner (FDF05A) 150ml

by W&P Design
31,500 က်ပ္

FDF Refreshing Toner (FDF05A)

 • အသားအေရကို ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးျခင္း
 • ေခ်ာေမြ႕လာေစျခင္း
 • ႏူးညံ့လာေစျခင္း

 

 

 

FDF Lightening Fluid (FDF10A) 35ml

FDF Lightening Fluid (FDF10A) 35ml

by W&P Design
38,850 က်ပ္

FDF Lightening Fluid (FDF10A)

 • အမဲစက္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစျခင္း
 • အစိုဓာတ္ ထိန္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားအေရကို ႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • အသားအေရကို ေတာက္ပလာေစျခင္း

 

FDF UV Protector WB SPF 30+++ (Travel size) (FDF Save 10%
14,850 က်ပ္
13,365 က်ပ္

FDF UV Protector WB SPF 30+++ (Travel size) (FDF

FDF UV Protector WB SPF 30+++ (Travel size) (FDF

by W&P Design
Save 10%
14,850 က်ပ္
13,365 က်ပ္

FDF UV Protector WB SPF 30+++

UV Protection

Water-base product

Harmful UVA & UVB sun rays

Suitable for all skin types

FDF UV Protector WB SPF 30+++ (Travel size) (FDF
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္