စာအုပ္ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား


STABILO Color Pen 68, 6PCS Wallet 6806/PL

STABILO Color Pen 68, 6PCS Wallet 6806/PL

by W&P Design
4,350 က်ပ္

STABILO Color Pen 68 Professional Quality Felt-tip Pens, 6PCS Wallet 6806/PL (ေရာင္စံုမွင္ေဘာပင္)

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း
 • မွင္ပ်ံ႕နွံ႕ျခင္းမရွိ
 • ကေလး လူၾကီး လူငယ္ အသံုးျပဳမွတ္သားနိုင္ျခင္း
 • အေရာင္ျခယ္သရာမွာ ေခ်ာေမြ႕ညွင္သာမႈရွိျခင္း
STABILO Color Pen 68, 6PCS NEON 6806-1

STABILO Color Pen 68, 6PCS NEON 6806-1

by W&P Design
4,350 က်ပ္

STABILO Color Pen 68 Professional Quality Felt-tip Pens, 6PCS NEON 6806-1 (Neon ကာလာေရာင္စံုမွင္ေဘာပင္)

 • အမွတ္သားမ်ားကို ထင္ရွားေနေစျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အေရာင္ျခယ္ရာမွာ ေခ်ာေမြ႕ညွင္သားေစျခင္း
 • ထိပ္ပိုင္း (Tip) ကေတာ့ 1mm အထူျဖစ္ျခင္း
STABILO Pen 68 Pens, 10PCS Wallet 6810/PL

STABILO Pen 68 Pens, 10PCS Wallet 6810/PL

by W&P Design
7,200 က်ပ္

STABILO Pen 68 Professional Quality Felt-tip Pens, 10PCS Wallet 6810/PL (ကာလာေရာင္စံုမွင္ေဘာပင္)

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ကေလးငယ္မ်ားကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစျခင္း
 • Stabilo Color Pen ျဖစ္ျခင္း
STABILO Pen 68 Professional Quality Color Pens 2

STABILO Pen 68 Professional Quality Color Pens 2

by W&P Design
14,400 က်ပ္

STABILO Pen 68 Professional Quality Felt-tip Pens Color Parade 20Pen 6820-04-01 (အေရာင္ ၂၀ပါ ေရာင္စံုမွင္ေဘာပင္)

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစျခင္း
 • မွင္ရဲ႕ထိပ္ပိုင္း (Tip) 1mm ရွိျခင္း
 • A ပံုစံျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမဆို ေထာင္ထားနိုင္ျခင္း
 • ကေလး လူၾကီး လူငယ္မေရြး အခ်ိန္တိုင္းေနရာတိုင္းမွာ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
STABILO Point 88 10PCS Wallet 8810

STABILO Point 88 10PCS Wallet 8810

by W&P Design
7,200 က်ပ္

STABILO Point 88 10PCS Wallet 8810 Fineliner (အေရာင္ ၁၀ေရာင္ပါ ေရာင္စံုမွင္ေဘာပင္)

 • မွင္ရဲ႕ထိပ္ပိုင္း (Tip) ကေတာ့ 0.4mm အထူျဖင့္ ေရးဆြဲေပးသြားနိုင္ျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ကေလး လူၾကီး လူငယ္မေရြး အခ်ိန္တိုင္းေနရာတိုင္းမွာ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 •  ၾကည္လင္ျပတ္သားလွျပီး ထုတ္ပိုးထားျခင္း
 • မွင္ေဘာပင္ ၁၀ေခ်ာင္းပါရွိျခင္း
STABILO Point 88 25PCS Roller SET 8825-021

STABILO Point 88 25PCS Roller SET 8825-021

by W&P Design
18,000 က်ပ္

STABILO Point 88 25PCS Roller SET 8825-021 (ကာလာ ၂၅ေရာင္ပါ မွင္ေဘာပင္)

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • မွင္ရဲ႕ထိပ္ပိုင္း (Tip) ကေတာ့ 0.4mm အထူျဖင့္ ေရးဆြဲနိုင္ျခင္း
 • သူ႕ရဲ႕ထုတ္ပိုးမႈကေတာ့ အိတ္ေလးကို Roller လိုပံုစံျဖင့္ စည္းထားနိုင္ျခင္း
 • မွင္ပ်ံ႕နွံ႕ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္လွတဲ့ Stabilo 
STABILO TRIO 2 IN 1 Wallet of 10Pcs 223/10

STABILO TRIO 2 IN 1 Wallet of 10Pcs 223/10

by W&P Design
7,000 က်ပ္

STABILO TRIO 2 IN 1 Felt Tip and Fineliner Pen, Wallet of 10Pcs 223/10 (ေရာင္စံုေဘာပင္ ၁၀ေရာင္ပါ ၁၀ေခ်ာင္း)

 • ကာလာတစ္ေခ်ာင္းထဲကို ၂မ်ိဳးအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • မွင္ပ်ံ႕နွံ႕ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္လွတဲ့ Stabilo ေရာင္စံုေဘာပင္
 • ကေလး လူၾကီး လူငယ္မေရြး အခ်ိန္တိုင္းေနရာတိုင္းမွာ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
STABILO TRIO 2 IN 1 Wallet of 10Pcs 223/10
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္