ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


 • အထိအေတြကို တိုးတတ္ေစႏိုင္မည့္ အရာ၀တၳဳေလးမ်ား
 • စိတ္၀င္စားစရာတြဲေလာင္းခ်ထားေသာ အရုပ္ေလးမ်ား ပါ၀င္ျခင္း
 • လက္နဲ ့ကိုင္ျပီးလွဳပ္ရွားလိုက္လွ်င္ အသံထြက္လာသည့္ အရုပ္ေလးမ်ား
 • သြားစျပီးေပါက္ခါစ သြားယားျပီး ေတြ ့ရာျမင္ရာကို မကိုက္မိေစရန္အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ကိုက္စရာ အရုပ္ေလးမ်ား 
 • အသက္ ၆ လေအာက္သားသားမီးမီးေလးေတြနားေထာင္ဖို ့အတြက္ nursery rhyme သီခ်င္း ေခြ နဲ ့အရုပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအတြက္ အညႊန္းစာအုပ္မ်ားပါ၀င္ျခင္း
Myanmar Traditional Toy Box (7months – 1 years)

Myanmar Traditional Toy Box (7months – 1 years)

by W&P Design
21,000 က်ပ္
 •  ေမႊးပြရုပ္ 
 • ကားအရုပ္
 • ထုတ္၊သြင္း၊သြန္ေမွာက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ခြက္ႏွင့္ ေဘာလံုးမ်ား 
 • စိတ္ကူးရွိယင္ရွိသလို အထပ္ထပ္ဆင့္လို ့ရေသာ ေလးေထာင့္တံုးမ်ား
 • လက္ညွစ္အားကို သန္ေစသည့္အျပင္ လွဳပ္ရွားမွဳကို ပါျဖစ္ေစသည့္ ေဘာလုံး
 • ခ်စ္စရာရုပ္သြင္နဲ ့ပစ္လိုက္တိုင္းေထာင္ျပီး အသံထြက္သည့္ ပစ္တိုင္းေထာင္ရုပ္
 • သားသားမီးမီးေလးေတြနားေထာင္ဖို ့အတြက္ nursery rhyme သီခ်င္း ေခြ နဲ ့အရုပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအတြက္ အညႊန္းစာအုပ္ေလးပါဝင္ျခင္း
Myanmar Traditional Toy Box (For 1Year)

Myanmar Traditional Toy Box (For 1Year)

by W&P Design
22,000 က်ပ္
 • သစ္သား puzzle ကဒ္ျပား
 • လွုပ္လွဳပ္ရွားရွားကစားရန္အတြက္ ေဘာလံုးမ်ား 
 • စိတ္ကူးရွိသလို ဆင့္ႏိုင္သည့္ ေလးေထာင့္တံုးေလးမ်ား
 • ပံုမ်ိဳးစံုပါ၀င္ျပီး ကိုက္ကိုက္၊ျဖဲျဖဲ မျပဲႏိုင္သည့္ စာအုပ္ေလးမ်ား
 • အရာ၀တၳဳအစစ္မ်ားနဲ ့ပံုစံတူကစားႏုိင္သည့္ အရာမ်ား (သစ္သီးသစ္ဥမ်ား) 
 • သားသားမီးမီးေလးေတြနားေထာင္ဖို ့အတြက္ nursery rhyme သီခ်င္း ေခြ နဲ ့အရုပ္တစ္ခုခ်င္းဆီအတြက္ အညႊန္းစာအုပ္ေလးပါ၀င္ျခင္း
 • စကၠဴအ႐ုပ္ေတြျဖစ္တဲ ့ ဖိုးဝ႐ုပ္, အ႐ုပ္မ, သစ္ကုလားအုတ္, က်ား႐ုပ္, ျမင္း႐ုပ္, ႏြား႐ုပ္, ပစ္တိုင္းေထာင္႐ုပ္, ဇီးကြက္႐ုပ္ ဖိုမတစံု စတဲ့ အ႐ုပ္မ်ား
 • သစ္သားနဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကစားစရာ ေရေႏြးကရားတစံု, လက္ညႇစ္ ကၽြမ္းဘားအ႐ုပ္
 • ႀကိမ္နဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ျခင္းလံုး
 • ႏွီးနဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်ိန္ခြင္
 • ရြံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ခ်ိဳးဌက္
 • စဥ့္ရည္သုတ္ ကစားစရာစဥ့္အိုး
 • ဂံုညင္းဒိုး ၃ခု
 • ထန္းရြက္နဲ ့ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ထန္းေခါက္ဖာအေသး,ထန္းရြက္ပုတီး,ထန္းရြက္ငါး
Myanmar Traditional Musical Instruments Box

Myanmar Traditional Musical Instruments Box

by W&P Design
21,000 က်ပ္
 • ပတၱလား
 • ေမာင္း
 • လင္းကြင္း
 • စည္းနဲ ့ဝါး
 • ဝါးလက္ခုပ္
 • အိုးစည္
 • ဒိုးပတ္
 • ဝါးပုေလြ,ေကာ္ပုေလြ
 • အလွေစာင္း
 • မဂၤလာဇီးကြက္ေမာင္ႏွံ
 • အိုးပုတ္ (10) စံု (ေရေဆး၊ ဆီေဆး)
 • ျမန္မာ့ပလုတ္တုတ္
 • ထန္းေခါက္ဖါ အေသး
 • ခ်ဳိးရုပ္ (2)ရုပ္
 • ထန္းေခါက္ဖာၾကီးျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားေသာ မဂၤလာဇီးကြက္ (2) ရုပ္