ဖက္ရွင္


Mizz Footwear ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ (1618-9)

 • ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ျဖစ္ျခင္း
 • ေဒါက္အျမင့္ ၂လက္မခြဲရွိျခင္း
 • ဆိုဒ္စံုရွိျခင္း
 • ကာလာစံုရွိျခင္း
 • ခိုင္ခံ့တယ္ေသသပ္တယ္ စီးလို႕ေကာင္းတဲ့ Mizz ဖိနပ္ ……….

Mizz Footwear ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ (1618-9)

 • ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ျဖစ္ျခင္း
 • ေဒါက္အျမင့္ ၂လက္မခြဲရွိျခင္း
 • ဆိုဒ္စံုရွိျခင္း
 • ကာလာစံုရွိျခင္း
 • ခိုင္ခံ့တယ္ေသသပ္တယ္ စီးလို႕ေကာင္းတဲ့ Mizz ဖိနပ္ ……….

Mizz Footwear ဂြင္းထိုးၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ (1618-10)

 • ေဒါက္အရြယ္အစားကလည္း ၂လက္မခြဲရွိတဲ့ ေဒါက္ျဖစ္ျခင္း
 • ဆိုဒ္စံု/ ကာလာစံုရွိျခင္း
 • Size – 35 ~ 40

Mizz Footwear ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ (1618-58)

 • ေဒါက္အျမင့္ ၂လက္မ
 • မည္သည့္အဝတ္အစားနဲ႕မဆို လိုက္ဖက္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိေအာင္ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Mizz Footwear ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ (1618-58)

 • ေဒါက္အျမင့္ ၂လက္မ
 • မည္သည့္အဝတ္အစားနဲ႕မဆို လိုက္ဖက္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိေအာင္ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Mizz Footwear ၾကိဳးသိုင္းေဒါက္ဖိနပ္ (1618-58)

 • ေဒါက္အျမင့္ ၂လက္မ
 • မည္သည့္အဝတ္အစားနဲ႕မဆို လိုက္ဖက္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိေအာင္ေသသပ္စြာခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Mizz Footwear ဂြင္းထိုးေဒါက္ဖိနပ္ (500)

 • ေဒါက္အျမင့္ ၁လက္မ သာရွိျခင္း
 • စမက္က်က် စတိုလ္က်က် စီးနိုင္ျခင္း
 • ဂြင္းထိုးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျခေထာက္ေလးေတြေသးသြယ္လွပလာနိုင္ျခင္း
Mizz Footwear ဂြင္းထိုးေဒါက္ဖိနပ္ (500) 35
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္