အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Herballines Body Shower Avocado (1000 ml)

Herballines Body Shower Avocado (1000 ml)

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • အသားအေရႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • anti-oxidant ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ျခင္း
 • ႏုပ်ဳိတင္းရင္းေသာအသားအေရအား ပုိင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း
 • ႏူးညံ့ေသာအသားအေရအား အခ်ိန္တိုင္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း
 • အသားအေရအစို ဓါတ္အားနက္ရႈိင္းစြာျဖည့္ေပးႏိုင္ျခင္း

 

Herballines Shower Aloevera 1000mL

Herballines Shower Aloevera 1000mL

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • အသားအေရႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • အညစ္အေၾကးမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားအေရအတြက္ လိုအပ္ေသာအာဟာရဓါတ္မ်ားႏွင့္ ေရဓါတ္အားျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • မည္သည့္အသားအေရမ်ဴိးမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

 

Herballines Body Shower Goat Milk 1000 mL

Herballines Body Shower Goat Milk 1000 mL

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • အသားအေရႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • အညစ္အေၾကးမ်ားအား အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားအေရအတြက္ လိုအပ္ေသာအာဟာရဓါတ္မ်ားႏွင့္ ေရဓါတ္အားျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • မည္သည့္အသားအေရမ်ဴိးမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

 

Herballines Body Shower Greentea 1000mL

Herballines Body Shower Greentea 1000mL

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • anti-oxidant ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ျခင္း
 • အသားအေရအား တင္းရင္းႏုပ်ဳိေစျခင္း
 • အသံုးျပဳျပီးေနာက္ လန္းဆန္းေအးျမမႈအားခံစားရျခင္း
 • ေနေရာင္ျခည္တြင္ပါဝင္ေသာ UVB အားကာကြယ္ေပးျခင္း
Herballines Body Shower Lime 1000mL

Herballines Body Shower Lime 1000mL

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • အသားအေရျဖဴဝင္းေတာက္ပေစျခင္း
 • အသားအေရညိဳမည္းျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အေရျပားေပၚရွိ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ဖုန္မ်ားအား အတြင္းပိုင္းအလႊာထိသန္႔စင္ေပးျခင္း
 • Vitamin C ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဆဲလ္ေသမ်ားႏွင့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားအားဖယ္ရွားေပးျခင္း
Herballines Body Shower Olive Oil 1000mL

Herballines Body Shower Olive Oil 1000mL

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • အသားအေရအား ႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • အေသားအေရ ေရဓါတ္ျပန္လည္ျဖည့္ေပးျခင္း
 • Fatty acid ႏွင့္ Vitamin E ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ျခင္း
 • ေနေရာင္ျခည္တြင္ပါဝင္ေသာ UVB မွကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အသားအေရအတြက္ လိုအပ္ေသာအာဟာရဓါတ္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
Herballines Facial Cleanser Aloevera 40g

Herballines Facial Cleanser Aloevera 40g

by W&P Design
700 က်ပ္
 • ဝက္ျခံႏွင့္ ဆဲလ္ေသမ်ားအားဖယ္ရွားေပးျခင္း
 • သဘာဝရွားေစာင္းအားအသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အေရျပားအစိုဓါတ္အားနက္ရႈိင္းစြာျဖည့္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • အသားအေရယားယံ၊ ဓါတ္မတည့္ျခင္းမ်ားအားသက္သာေစျခင္း
 • ဝက္ျခံျပႆ    နာရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ေသာအသားအေရပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
Herballines Facial Cleanser Aloevera 40g
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္