အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Intense Ultimate Care Shampoo

Intense Ultimate Care Shampoo

by W&P Design
30,000 က်ပ္
  • ဆံသားကို သဘာဝအတိုင္းသန္စြမ္းနက္ေမွာင္ေစျခင္း
  • ေဘးျဖစ္ေစေသာ ဓါတုေဗဒအာနိသင္မ်ားကို ဓါတ္ျပယ္ေစျခင္း
  • Amino Acid (15) မ်ဳိးႏွင့္ Pro Vitamin B5 တို႔ေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္း
  • (DHT) ေဟာ္မုန္းဓါတ္ကို ဦးေရျပားသို႔မေရာက္ေစရန္ တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း
Intense Ultimate Care Hair Tonic

Intense Ultimate Care Hair Tonic

by W&P Design
35,000 က်ပ္
  • ဆံသားကို သဘာဝအတိုင္းသန္စြမ္းနက္ေမွာင္ေစျခင္း
  • ေဘးျဖစ္ေစေသာ ဓါတုေဗဒအာနိသင္မ်ားကို ဓါတ္ျပယ္ေစျခင္း
  • Amino Acid (15) မ်ဳိးႏွင့္ Pro Vitamin B5 တို႔ေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္း
  • ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ ဆံပင္ပါးျခင္း၊ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းေရာဂါမ်ားကို အခ်ိန္တိုတြင္းထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ကုသေပးႏိုင္ျခင္း