အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


B29 Multipurpose Soap
500 က်ပ္

B29 Multipurpose Soap

B29 Multipurpose Soap

by W&P Design
500 က်ပ္
  • အျမွဳပ္ထြက္အားေကာင္းျခင္း
  • အသံုးျပဳသူအားစိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းေစျခင္း
  • B29 ဆပ္ျပာတစ္တံုးကို (2) လတာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
  • အသံုးျပဳျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာသံပုရာရနံ႔ရရွိေစျခင္း
  • အက်ႌျဖဴမ်ားေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
  • ဆပ္ျပားသားက်စ္လစ္ေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာအရည္မေပ်ာ္ႏိုင္ျခင္း
  • အျခားဆပ္ျပာမ်ားထက္ ဂရမ္ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာအသံုးခံျခင္း
  • ေရခ်ဳိး၊ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ ပန္းကန္းေဆး စသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား တစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း