အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


 • ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားအား သန္႔ရွင္သပ္ရပ္စြာ ထားရွိႏိုင္ျခင္း
 • ေရခ်ိဳးခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ထမင္းစားခန္း ေထာင့္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • မိမိစိတ္တိုင္းက် အနိမ့္အျမင့္ အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညိွႏိုင္ျခင္း
 • နံရံမ်ိဳးစံုတြင္ လြယ္ကူစြာ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ဇြန္း၊ ခက္ရင္၊ တူ ႏွင့္ ဓားတို႔ကို သပ္ရပ္စြာ ထည့္ထားႏိုင္ျခင္း
 • နံရံမ်ိဳးစံုတြင္ လြယ္ကူစြာ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ဇြန္း၊ ခက္ရင္၊ တူ ႏွင့္ ဓားတို႔ကို သပ္ရပ္စြာ ထည့္ထားႏိုင္ျခင္း
 • အလြယ္တကူ ေခါက္သိမ္းထားႏိုင္ျခင္
 • ပံုမွန္အဝတ္လွန္းစင္ထက္ ပိုမို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • နံရံတြင္ လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ရွဴးကို ေသသပ္စြာႏွင့္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
ေရခ်ိဳးခန္း ဘက္စံုသံုး နံရံကပ္စင္ (BSB5007)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ဖက္ရွင္


Bikini Design Lighter (Blue & Yellow) (Biki-

Bikini Design Lighter (Blue & Yellow) (Biki-

by W&P Design
5,000 က်ပ္

Bikini Design Lighter 

 • Design ဆန္းက်ယ္ျခင္း။ 
 • အသံုးျပဳ၍ လြယ္ကူျခငး္။ 
 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း။ 
Bikini Design Lighter (Black & Dark Blue) (B

Bikini Design Lighter (Black & Dark Blue) (B

by W&P Design
5,000 က်ပ္

Bikini Design Lighter 

 • Design ဆန္းက်ယ္ျခင္း။ 
 • အသံုးျပဳ၍ လြယ္ကူျခငး္။ 
 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း။ 
Bikini Design Lighter (Yellow & Pink) (Biki-

Bikini Design Lighter (Yellow & Pink) (Biki-

by W&P Design
5,000 က်ပ္

Bikini Design Lighter 

 • Design ဆန္းက်ယ္ျခင္း။ 
 • အသံုးျပဳ၍ လြယ္ကူျခငး္။ 
 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း။ 
Bikini Design Lighter (Red & Blue) (Biki- 00

Bikini Design Lighter (Red & Blue) (Biki- 00

by W&P Design
5,000 က်ပ္

Bikini Design Lighter 

 • Design ဆန္းက်ယ္ျခင္း။ 
 • အသံုးျပဳ၍ လြယ္ကူျခငး္။ 
 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း။ 
Sport Companion Music Cozy Cable (Black)

Sport Companion Music Cozy Cable (Black)

by W&P Design
10,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Cable

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Cable (Blue)

Sport Companion Music Cozy Cable (Blue)

by W&P Design
10,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Cable

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Cable (Dark Blue )

Sport Companion Music Cozy Cable (Dark Blue )

by W&P Design
10,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Cable

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Cable (Dark Blue )
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္