အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


SK-II Facial Treatment Essence 230mL

SK-II Facial Treatment Essence 230mL

by W&P Design
195,000 က်ပ္
  • အသားအေရႏူးညံ့ေစျခင္း
  • အသားေရာင္ၾကည္လင္ေစျခင္း
  • အသားေျခာက္ျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
  • အသားအေရအားတင္းရင္းက်စ္လစ္ေစျခင္း
  • တာက္ပဝင္းလက္ေသာအသားအေရအားရရွိေစျခင္း
  • ဆဲလ္ေသမ်ားအား အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း
  • အစက္အေျပာက္မ်ားႏွင့္ အေရးေၾကာင္းျဖစ္ေပၚျခင္းအားေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း