အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Black Onyx Body Language (Eau De Toilette) for M

Black Onyx Body Language (Eau De Toilette) for M

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx Body Language (Eau De Toilette) for Men (15ml)

 • တစ္ေန႕တာလံုးလန္းဆန္းတတ္ၾကြျခင္း
 • ၂၄နာရီလံုးေမႊးပ်ံ႕ေနျခင္း
 • ေယာက်ၤားပီသေသာရနံ႕ျဖင့္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိျခင္း
 • ဂ်ာမနီထုတ္ေရေမႊဆီျဖစ္ျခင္း
Black Onyx Marine for Men (Eau De Toilette) 15ml

Black Onyx Marine for Men (Eau De Toilette) 15ml

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx Marine for Men (Eau De Toilette) 15ml

 • တစ္ေန႕တာလံုးလန္းဆန္းမႈကိုခံစားရျခင္း
 • စူးရွေသာရနံ႕ရွိျခင္း
 • ေယာက်ၤားပီသမႈကိုအရယူလိုက္ၾကစို႕ 
 • မိမိကိုယ္ကိုကုိ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း
Black Onyx The One Male For Men (Eau De Toilette

Black Onyx The One Male For Men (Eau De Toilette

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx The One Male For Men (Eau De Toilette) 15ml

 • ဂ်ာမနီနိုင္ငံထုတ္အေကာင္းဆံုးေရေမႊးျဖစ္ျခင္း
 • ေမႊးပ်ံ႕တဲ့ရနံ႕နွင့္ တစ္ေန႕တာလံုးလန္းဆန္းတတ္ၾကြေနနိုင္ျခင္း
 • ေယာက်ၤားပီသေသာ အသြင္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
 • ရနံ႕သင္းသင္းေလးျဖင့္စြဲမက္ေစမယ့္ Black Onyx
Black Onyx Female and Beauty (Eau DE Perfume) Fo

Black Onyx Female and Beauty (Eau DE Perfume) Fo

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx Female and Beauty (Eau DE Perfume) for Women (15ml)

 • ရဲရင့္တတ္ၾကြေသာ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
 • တစ္ေန႕တာလံုးလန္းဆန္းေစျခင္း
 • ၂၄နာရီလံုးလံုး ေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ႕ကို ထင္က်န္ေနေစျခင္း
 • ဂ်ာမနီနိုင္ငံထုတ္ေရေမႊးဆီျဖစ္ျခင္း
Black Onyx Female and Beauty (Eau De Perfume) fo

Black Onyx Female and Beauty (Eau De Perfume) fo

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx Female and Beauty (Eau De Perfume) for Woman (15ml)

 • လူအမ်ားၾကားမွာ ဝံ့ဝံ့ဝါးဝါးျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားနိုင္ျခင္း
 • ျဖတ္သြားတဲ့ေနရာမွာ ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းတဲ့ ရနံ႕ကို ထင္က်န္စြဲရစ္ေစခဲ့ျခင္း
 • နူးညံ့ညင္သာျပီး က်က္သေရရွိေသာ (Woody) သစ္ေမႊးရနံ႕ျဖစ္ျခင္း
 • ဂ်ာမနီနိုင္ထုတ္ေရေမႊးဆီျဖစ္ျခင္း
Black Onyx ATOMIQUE (Eau DE Perfume) for Woman (

Black Onyx ATOMIQUE (Eau DE Perfume) for Woman (

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx ATOMIQUE (Eau DE Perfume) for Woman (15ml)

 • ပန္းရနံ႕ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေခတ္မွီတတ္ၾကြျပီးလန္းဆန္းတတ္ၾကြသည့္အမ်ိဳးသမီးပံုေဖာ္နိုင္ျခင္း
 • ျဖတ္သြားတဲ့ေနရာမွာ သင္ပ်ံ႕လွတဲ့ ပန္းရနံ႕ကို စြဲထင္က်န္ခဲ့ျခင္း
Black Onyx Dolce and Donna (Eau De Perfume) For

Black Onyx Dolce and Donna (Eau De Perfume) For

by W&P Design
5,500 က်ပ္

Black Onyx Dolce and Donna (Eau De Perfume) For Women (15ml)

 • ေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစမယ့္ အမ်ိဳးသမီးသံုးေရေမႊးျဖစ္ျခင္း
 • တတ္ၾကြထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္အသြင္ေဆာင္နိုင္ျခင္း
 • တစ္ေန႕တာလံုးလန္းဆန္းတတ္ၾကြမႈေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း
Black Onyx Dolce and Donna (Eau De Perfume) For
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္