အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


roroko Auto Eyebrow Save 20%
8,000 က်ပ္
6,400 က်ပ္

roroko Auto Eyebrow

roroko Auto Eyebrow

by W&P Design
Save 20%
8,000 က်ပ္
6,400 က်ပ္
 • လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • Auto type ျဖင့္ သဘာဝက်က်ေလးနက္ေသာ မ်က္ခံုးအားရရွိေစျခင္း
 • သဘာဝ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေန႔တာလံုးၾကာရွည္စြဲျမဲေစျခင္း
 • Vitamin E ပါဝင္လို႔ အခ်ိန္အၾကာၾကီးခံျပီး ေျခာက္ကပ္ျခင္းမရိွျခင္း
 • Brush ပါရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝက်ေသာ မ်က္ခံုးေမႊးကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • စတင္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ႏႈးညံ့ေသသပ္စြာ ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း
 • ႏွစ္ငါးဆယ္ အတြင္းရခဲ႔တဲ႔ နည္းပညာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနဲ႔ အာရွသူမ်ားအတြက္ အလိုက္ဖက္ဆံုး Best colour မ်ားအားထုတ္လုပ္ထားျခင္း
roroko Auto Eyebrow Save 20%
8,000 က်ပ္
6,400 က်ပ္

roroko Auto Eyebrow

roroko Auto Eyebrow

by W&P Design
Save 20%
8,000 က်ပ္
6,400 က်ပ္
 • လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • က်စ္လစ္သိပ္သည္းေသာ formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • Auto type ျဖင့္ သဘာဝက်က်ေလးနက္ေသာ မ်က္ခံုးအားရရွိေစျခင္း
 • သဘာဝ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေန႔တာလံုးၾကာရွည္စြဲျမဲေစျခင္း
 • Vitamin E ပါဝင္လို႔ အခ်ိန္အၾကာၾကီးခံျပီး ေျခာက္ကပ္ျခင္းမရိွျခင္း
 • Brush ပါရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝက်ေသာ မ်က္ခံုးေမႊးကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • စတင္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ႏႈးညံ့ေသသပ္စြာ ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း
 • ႏွစ္ငါးဆယ္ အတြင္းရခဲ႔တဲ႔ နည္းပညာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနဲ႔ အာရွသူမ်ားအတြက္ အလိုက္ဖက္ဆံုး Best colour မ်ားအားထုတ္လုပ္ထားျခင္း
roroko Layering four eyes eyeshadow Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္

roroko Layering four eyes eyeshadow

roroko Layering four eyes eyeshadow

by W&P Design
Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္
 • တတ္ၾကြလန္းဆန္းေသာ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအားဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • Colour (4) ေရာင္ျဖင့္ မ်က္ဝန္း(4) မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ေန႔တာလံုးလင္းလက္ ေတာက္ပေနသည့္ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအား ရရွိႏိုင္ျခင္း
 • Bse colour, pomt colour, shadow colour ဆိုျပီး ခြဲျခားေပးထားေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာျခယ္သႏိုင္ျခင္း
 • ေသးငယ္ျပီး ႏႈးည့ံတဲ႔ colour အမႈန္ေလးမ်ားေၾကာင့္ လံုးဝစုပံုျခင္း မရိွဘဲ သဘာဝက်စြာလိမ္းျခယ္ႏုိင္ျခင္း
roroko Layering four eyes eyeshadow Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္

roroko Layering four eyes eyeshadow

roroko Layering four eyes eyeshadow

by W&P Design
Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္
 • Romatic ဆန္ေသာမ်က္ဝန္းတစ္စံုအားဖန္တီးႏိုင္ျခင္း

 • Colour (4) ေရာင္ျဖင့္ မ်က္ဝန္း(4) မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း

 • တစ္ေန႔တာလံုးလင္းလက္ ေတာက္ပေနသည့္ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအား ရရွိႏိုင္ျခင္း

 • Bse colour, pomt colour, shadow colour ဆိုျပီး ခြဲျခားေပးထားေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာျခယ္သႏိုင္ျခင္း

 • ေသးငယ္ျပီး ႏႈးည့ံတဲ႔ colour အမႈန္ေလးမ်ားေၾကာင့္ လံုးဝစုပံုျခင္း မရိွဘဲ သဘာဝက်စြာလိမ္းျခယ္ႏုိင္ျခင္း
roroko Layering four eyes eyeshadow Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္

roroko Layering four eyes eyeshadow

roroko Layering four eyes eyeshadow

by W&P Design
Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္
 • သဘာဝက်ျပီး ျဖဴဝင္းရိုးရွင္းေသာ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအားဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • Colour (4) ေရာင္ျဖင့္ မ်က္ဝန္း(4) မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ေန႔တာလံုးလင္းလက္ ေတာက္ပေနသည့္ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအား ရရွိႏိုင္ျခင္း
 • Bse colour, pomt colour, shadow colour ဆိုျပီး ခြဲျခားေပးထားေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာျခယ္သႏိုင္ျခင္း
 • ေသးငယ္ျပီး ႏႈးည့ံတဲ႔ colour အမႈန္ေလးမ်ားေၾကာင့္ လံုးဝစုပံုျခင္း မရိွဘဲ သဘာဝက်စြာလိမ္းျခယ္ႏုိင္ျခင္း

   

roroko Layering four eyes eyeshadow Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္

roroko Layering four eyes eyeshadow

roroko Layering four eyes eyeshadow

by W&P Design
Save 20%
23,000 က်ပ္
18,400 က်ပ္
 • party ပြဲတတ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ႔ ေတာက္ပစူးရွ တဲ႔ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအားရရွိေစျခင္း

 • Colour (4) ေရာင္ျဖင့္ မ်က္ဝန္း(4) မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ေန႔တာလံုးလင္းလက္ ေတာက္ပေနသည့္ မ်က္ဝန္းတစ္စံုအား ရရွိႏိုင္ျခင္း
 • Bse colour, pomt colour, shadow colour ဆိုျပီး ခြဲျခားေပးထားေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာျခယ္သႏိုင္ျခင္း
 • ေသးငယ္ျပီး ႏႈးည့ံတဲ႔ colour အမႈန္ေလးမ်ားေၾကာင့္ လံုးဝစုပံုျခင္း မရိွဘဲ သဘာဝက်စြာလိမ္းျခယ္ႏုိင္ျခင္း

   

Roroko fix all day eyeliner Save 20%
14,800 က်ပ္
11,840 က်ပ္

Roroko fix all day eyeliner

Roroko fix all day eyeliner

by W&P Design
Save 20%
14,800 က်ပ္
11,840 က်ပ္
 • Fixing power အလြန္ေကာင္းလို႔ တစ္ေန႔တာလံုး တိက်ျပတ္သားတဲ႔ line ကိုေဖာ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • မ်က္လံုးနားတစ္ဝိုက္ က်ိန္းစပ္ျခင္း မရိွဘဲ အေသးစိတ္က်တဲ႔ ပံုေဖာ္မႈကို လုပ္ဆာင္ႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ခ်က္တည္းဆဲြ ရံုျဖင့္ တိက်ျပတ္သားတဲ႔ အေရာင္ကုိ ထြက္ေစျခင္း
 • Water proof ျဖစ္ျပီး တစ္ေန႔လံုး ၾကာရွည္ခံျခင္း
 • အေရာင္ပ်ံ႕သြားျခင္းမရိွဘဲ တိက်စြာပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း
 • ခၽြန္ျမျပီး ႏႈးညံ့တဲ႔ brush ေၾကာင့္ မ်က္လံုးနားမွာ ေဆးသားေတြ ထပ္မေနဘဲ ေတာက္ပတဲ႔ မ်က္လံုးတစ္စံုကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း
Roroko fix all day eyeliner
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္