ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


ASUS 14” Celeron X441SA-WX129D (Black, Silver)

Specification

 • Processor - Intel Celeron N3060 Processor
 • memory - 4GB DDR3L 1600 memory
 • Hard Disk - 500GB HDD 5400 RPM
 • Display - 14” HD (Slim Glare)

ASUS 14” Celeron (Silver Gradient - X441SA‐WX130D)

Specification

 • Processor - Intel Celeron N3060 Processor
 • memory - 4GB DDR3L 1600 memory
 • Hard Disk - 500GB HDD 5400 RPM
 • Display - 14” HD (Slim Glare)

ASUS 15” Intel® Pentium VGA (X541SC-XX062D) Black

Specification

 • Intel® Pentium N3710 Processor
 • 4GB DDR3L 1600 Memory
 • 500GB HDD 5400 RPM
 • NVIDIA Geforce GT810 with 1GB DDR3 VRAM
 • 6” HD (Slim Glare)

ASUS 15” Intel® Pentium VGA (X541SC-XX063D) Silver Gradient

Specification

 • Intel® Pentium N3710 Processor
 • 4GB DDR3L 1600 Memory
 • 500GB HDD 5400 RPM
 • NVIDIA Geforce GT810 with 1GB DDR3 VRAM
 • 6” HD (Slim Glare)

ASUS 14” Intel Pentium VGA (X441SC-WX031D) Black 

Specification

 • Intel Pentium N3710 Processor
 • 4GB DDR3L 1600
 • 500GB HDD 5400 RPM
 • NVIDIA Geforce GT810 with 1GB DDR3 VRAM
 • Disk operating System free Dos
 • 14.0" HD (Slim Glare)

ASUS 14” Intel Pentium VGA (X441SC-WX032D) Silver

Specification

 • Intel Pentium N3710 Processor
 • 4GB DDR3L 1600
 • 500GB HDD 5400 RPM
 • NVIDIA Geforce GT810 with 1GB DDR3 VRAM
 • Disk operating System free Dos
 • 14.0" HD (Slim Glare)

ASUS 14” Intel Pentium Window (X453SA-WX065T) Black Texture

Specification

 • Intel Bay Trail-M Pentium N3700 Processor
 • 4GB DDR3L 1600 Memory
 • 500GB HDD 5400 RPM
 • 14” HD Glare, LED
ASUS 14” Intel Pentium Window (X453SA-WX065T) B
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္