ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Dreamwave Tremor Bluetooth speaker

Dreamwave Tremor Bluetooth speaker

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား …..

 • 50W Premium Audiophile Performance Sound System
 • IPX5 Water/Dust/Sand/Snow Protection
 • Bluetooth CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP, APTX
 • 20,800mAh Rechargeable Battery (Power Bank)
 • Play time: Up to 20 Hours (8 Hours Max Volume, Full Bass Status)
Dreamwave Elemental Bluetooth speaker

Dreamwave Elemental Bluetooth speaker

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ..

 • 110 Lumens LED Flashlight w/SOS Flash
 • IPX5 Splashproof
 • Bluetooth CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP, APTX
 • 12,000mAh Rechargeable Battery (Power Bank)
 • Play time: Up to 14 Hours (7 Hours Max Volume, Full Bass Status)
Dreamwave Harmony Bluetooth speaker

Dreamwave Harmony Bluetooth speaker

 • 16W Premium Hi-Fi Performance Speaker
 • Bluetooth CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP, APTX
 • 4,500mAh Rechargeable Battery
 • Play time: Up to 20 Hours (6 Hours Max Volume, Full Bass Status)

Dreamwave Venture Bluetooth speaker & walkie talkie

 • 5W Performance Speaker (Best-in-Class)
 • Walkie Talkie: 3 Miles Range Distance
 • 3,600mAh Rechargeable Battery
 • Play time: Up to 10 Hours (5 Hours Max Volume, Full Bass Status)

Dreamwave bubble Bluetooth speaker

 • 5W Performance Speaker (Best-in-Class)
 • IPX5 Water/Dust/Sand/Snow Protection
 • Bluetooth CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP, APTX
 • 1,800mAh Rechargeable Li-Polymer Battery
 • Play time: Up to 10 Hours (5 Hours Max Volume, Full Bass Status)