အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


VISTRA Marine Collagen Tri Peptide 1300 and Coen

VISTRA Marine Collagen Tri Peptide 1300 and Coen

by W&P Design
19,500 က်ပ္

VISTRA Marine Collagen Tri Peptide 1300 and Coenzyme Q10

 • အသားအေရစိုေျပေခ်ာေမြ႕တင္းရင္းေစျခင္း
 • အသားအေရတြန္႕ျခင္းကိုေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း
 • အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခငး္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အစက္အေပ်ာက္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းတို႕ကို Collagen ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ျခင္း
VISTRA Gluta Complex 800mg Plus Rice Ectract

VISTRA Gluta Complex 800mg Plus Rice Ectract

by W&P Design
25,500 က်ပ္

VISTRA Gluta Complex 800 Plus Rice Ectract

 • အသားအေရျဖဴစင္ဝင္းပစိုေျပေစျခင္း
 • အသားညိဳညစ္ေသာ မယ္လနင္းဓါတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္ျခင္း
 • အသားအေရတြန္႕ျခင္း၊ ညိဳမဲျခင္းန်င့္ အလက္ဂ်ီ ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • UV Rays နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္းတို႕ကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
VISTRA Acerola Cherry 1000mg Plus Citrus Bioflav

VISTRA Acerola Cherry 1000mg Plus Citrus Bioflav

by W&P Design
13,500 က်ပ္

VISTRA Acerola Cherry 1000mg Plus Citrus Bioflavonoids

 • အသားအေရစိုေျပတင္းရင္းေစျခင္း
 • အေအးမိျခင္း၊ အလက္ဂ်ီျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ျခင္း
 • အရိုး၊ သြားနွင့္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာၾကံ့ခိုင္မႈနွင့္ ခုခံစြမ္းအားကို အျမင့္ဆံုးသို႕ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ျ့ခင္း
VISTRA Grape Seed 60mg Natural Extract

VISTRA Grape Seed 60mg Natural Extract

by W&P Design
13,500 က်ပ္

VISTRA Grape Seed 60mg Natural Extract

 • စပ်စ္ေစ့မွထုတ္လုပ္ထား၍ စြမ္းအားေကာင္းေသာ Anti oxident တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျခင္း
 • အစက္အေပ်ာက္မ်ား ေနေလာင္ျခင္းမ်ားကို ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ေစျခင္း
 • ေသြးေၾကာထံုးျခင္း၊ ေသြးပိတ္ျခင္းတို႕ကို အဓိကကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ကင္ဆာနွင့္ အျခားေသာ အေထြေထြေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္း
VISTRA L-Carnitine 500 mg Plus AMINO Acids

VISTRA L-Carnitine 500 mg Plus AMINO Acids

by W&P Design
14,500 က်ပ္

VISTRA L-Carnitine 500mg Plus AMINO Acids

 • အစာနွင့္အဆီေျခဖ်က္ျခင္းကို ျမွင့္ေပးနိုင္ျခင္း
 • အဆီေဟာင္းမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းကို တြန္းအားေပးျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
VISTRA Marine Collagen Tri Peptide (10000 mg)

VISTRA Marine Collagen Tri Peptide (10000 mg)

by W&P Design
31,500 က်ပ္

VISTRA Marine Collagen Tri Peptide (10000 mg)

 • ပရိုတင္း၊ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး အသာအေရစိုေျပေခ်ာေမြ႕တင္းရင္းေစျခင္း
 • အသားအေရတြန္႕ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အုိမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အစက္အေပ်ာက္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းတို႕ကို Collagen ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္ျခင္း
 • အသားအေရတင္းရင္းမႈကို အေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ျခင္း
VISTRA Astaxanthin (4mg)
22,000 က်ပ္

VISTRA Astaxanthin (4mg)

VISTRA Astaxanthin (4mg)

by W&P Design
22,000 က်ပ္

VISTRA Astaxanthin (4mg)

 • မ်က္နွာအေရးအေၾကာင္း နွင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္မႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
 • မ်က္စိမ်က္လံုး အားေကာင္းေစ၍ မ်က္လံုးဝန္းက်င္ရွိ ၾကြက္သားမ်ားကို အားပိုမို အားေကာင္းေစျခင္း
 • ကိုယ္ခႏၶာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈနွင့္ ေသြးလည္ပတ္မကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း
VISTRA Astaxanthin (4mg)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္