မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Pbox Power Bank PC1-40 (2.0) (for iPhone)

Pbox Power Bank PC1-40 (2.0) (for iPhone)

by W&P Design
15,000 က်ပ္

Pbox Power Bank (for iPhone)

  • Model PC1-40 (2.0) 
  • သိုေလွာင္အား 4000mAh/3.7V 
  • Input DC5V1A
  • Output DC5V1A
  • USB ၾကိဳးအရွည္ 3ေပ

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Pbox 3 in 1 HiFi Bluetooth Speaker

Pbox 3 in 1 HiFi Bluetooth Speaker

by W&P Design
15,000 က်ပ္

Pbox 3 in 1 HiFi Bluetooth Speaker


(Speaker, Mobile stand, Power Bank)
Product Specifications
Input:          5V-800mAh
Output:        5V-1A
Capacity:      4000mAh
Dimension:   29*29*137mm
Colour:         White, Blue

Pbox 3 in 1 HiFi Bluetooth Speaker

Pbox 3 in 1 HiFi Bluetooth Speaker

by W&P Design
15,000 က်ပ္

Pbox 3 in 1 HiFi Bluetooth Speaker


(Speaker, Mobile stand, Power Bank)
Product Specifications
Input:          5V-800mAh
Output:        5V-1A
Capacity:      4000mAh
Dimension:   29*29*137mm
Colour:         White, Blue