လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Nobi Power Strip NP04
8,500 က်ပ္

Nobi Power Strip NP04

Nobi Power Strip NP04

by W&P Design
8,500 က်ပ္

Nobi Power Strip NP04

 • Three power outlets with short circuit protection circuit breakers
 • LED notification status indicator     
 • Open / close switch To control each outlet
 • High temperature ABS plastic
 • Supports up to 2500 watts
 • Maximum Vottage 250V
 • Max Current 10Amps
 • High quality wire
 • 3 meters long

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Nobi HeadPhone NF 02-BK
12,000 က်ပ္

Nobi HeadPhone NF 02-BK

Nobi HeadPhone NF 02-BK

by W&P Design
12,000 က်ပ္

Nobi HeadPhone NF 02-BK

 • Driver unit : 40 mm
 • Impedance : 32 ohm db
 • Sensitivity : 105db 3db S.P.L at 1Khz
 • Frequency responese : 20Hz-20000Hz
 • Cord length : 1.20 m.+/- 0.1
Nobi HeadPhone NF 02-WH
12,000 က်ပ္

Nobi HeadPhone NF 02-WH

Nobi HeadPhone NF 02-WH

by W&P Design
12,000 က်ပ္

Nobi HeadPhone NF 02-BK

 • Driver unit : 40 mm
 • Impedance : 32 ohm db
 • Sensitivity : 105db 3db S.P.L at 1Khz
 • Frequency responese : 20Hz-20000Hz
 • Cord length : 1.20 m.+/- 0.1
Nobi Headphone NF 03-BK
7,800 က်ပ္

Nobi Headphone NF 03-BK

Nobi Headphone NF 03-BK

by W&P Design
7,800 က်ပ္

Nobi Headphone NF 03-BK

 • Speaker Unit : 40 mm
 • Impedance : 32 ohm
 • Frequency Response : 20 hz - 20000 hz
 • Sensitivity : 105+-2db
 • Cable length : 120 cm
 • Plug type : 3.5 mm
Nobi Headphone NF 03-BL
7,800 က်ပ္

Nobi Headphone NF 03-BL

Nobi Headphone NF 03-BL

by W&P Design
7,800 က်ပ္

Nobi Headphone NF 03-BK

 • Speaker Unit : 40 mm
 • Impedance : 32 ohm
 • Frequency Response : 20 hz - 20000 hz
 • Sensitivity : 105+-2db
 • Cable length : 120 cm
 • Plug type : 3.5 mm
Nobi Bluetooth Speaker NB 01-BK

Nobi Bluetooth Speaker NB 01-BK

by W&P Design
18,500 က်ပ္

Nobi Bluetooth Speaker NB 01-BK

 • Bluetooth Version 3.0+EDR Technology
 • Tablet, IPod, PC, Laptop etc
 • Mobile Handfree & Micro USB Port
 • Easy to Connect
 • Support AUX Cable
Nobi Bluetooth Speaker NB 02-YE

Nobi Bluetooth Speaker NB 02-YE

by W&P Design
15,200 က်ပ္

Nobi Bluetooth Speaker NB 02-YE

 • Stylish, compact, stylish wireless speaker
 • Listen to music via Bluetooth 2.0 + EDR connection
 • Supports up to 10 meters (radius)
 • Supports music playback via 3.5 mm AUX port
 • Play music via Micro SD or TF Card
 • Comes with built-in microphone
 • Frequency Response 280 Hz -16 KHz
 • Sound decibel unit 95 dB
 • Battery pack (3.7V) 1500 mAh
 • FM radio support
Nobi Bluetooth Speaker NB 02-BL

Nobi Bluetooth Speaker NB 02-BL

by W&P Design
15,200 က်ပ္

Nobi Bluetooth Speaker NB 02-BL

 • Stylish, compact, stylish wireless speaker
 • Listen to music via Bluetooth 2.0 + EDR connection
 • Supports up to 10 meters (radius)
 • Supports music playback via 3.5 mm AUX port
 • Play music via Micro SD or TF Card
 • Comes with built-in microphone
 • Frequency Response 280 Hz -16 KHz
 • Sound decibel unit 95 dB
 • Battery pack (3.7V) 1500 mAh
 • FM radio support
Nobi Bluetooth Speaker NB 02-BL
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Nobi Mouse(Wired) NM52-BK Sold out
4,800 က်ပ္

Nobi Mouse(Wired) NM52-BK

Nobi Mouse(Wired) NM52-BK

by W&P Design
4,800 က်ပ္

Nobi Mouse(Wired) NM 52-BK

 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • USB Port ရွိသည့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္မဆို အသံုးျပဳလို႕ရျခင္း
 • Mouse ကိုကိုင္ေဆာင္ရတာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစျခင္း
 • အလုပ္လွ်င္ျမန္တြင္က်ယ္ေစျခင္း
Nobi Mouse(Wired) NM52-WH Sold out
5,100 က်ပ္

Nobi Mouse(Wired) NM52-WH

Nobi Mouse(Wired) NM52-WH

by W&P Design
5,100 က်ပ္

Nobi Mouse(Wired) NM 52-WH

 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • USB Port ရွိသည့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္မဆို အသံုးျပဳလို႕ရျခင္း
 • Mouse ကိုကိုင္ေဆာင္ရတာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစျခင္း
 • အလုပ္လွ်င္ျမန္တြင္က်ယ္ေစျခင္း
Nobi Mouse (Wired) NM-51-BK

Nobi Mouse (Wired) NM-51-BK

by W&P Design
6,600 က်ပ္

Nobi Mouse (Wired) NM-51-BK

General Features

 • Model – MOUSE OPTICAL (NM-51-BK)
 • Size (cm) – 10.29 x 7.98 x 2.23 (cm)
 • Optical Mouse – Real 1000 DPI Resolution
 • Weight (kg) – 0.102 (kg)
 • USB Wire – 180 cm
Nobi Mouse (Wired) NM-51-BL

Nobi Mouse (Wired) NM-51-BL

by W&P Design
6,600 က်ပ္

Nobi Mouse (Wired) NM-51-BL

General Features

 • Model – MOUSE OPTICAL (NM-51-BL)
 • Size (cm) – 10.29 x 7.98 x 2.23 (cm)
 • Optical Mouse – Real 1000 DPI Resolution
 • Weight (kg) – 0.102 (kg)
 • USB Wire – 180 cm
Nobi Mouse (Wired) NM-51-YE

Nobi Mouse (Wired) NM-51-YE

by W&P Design
6,600 က်ပ္

Nobi Mouse (Wired) NM-51-YE

General Features

 • Model – MOUSE OPTICAL (NM-51-YE)
 • Size (cm) – 10.29 x 7.98 x 2.23 (cm)
 • Optical Mouse – Real 1000 DPI Resolution
 • Weight (kg) – 0.102 (kg)
 • USB Wire – 180 cm
Nobi Mouse NM60-BK Sold out
6,500 က်ပ္

Nobi Mouse NM60-BK

Nobi Mouse NM60-BK

by W&P Design
6,500 က်ပ္

Nobi Mouse NM60-BK

 • Resolution 1000 DPI
Nobi Mouse NM60-WH Sold out
6,500 က်ပ္

Nobi Mouse NM60-WH

Nobi Mouse NM60-WH

by W&P Design
6,500 က်ပ္

Nobi Mouse NM60-BK

 • Resolution 1000 DPI
Nobi Mouse NM60-WH
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္