အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Dabo Collagen Cleansing Cream (300 mL)

Dabo Collagen Cleansing Cream (300 mL)

by W&P Design
13,000 က်ပ္
 • အသားအေရၾကည္လင္ေတာက္ပေစျခင္း
 • အလႊာသံုးလႊာထိနက္ရႈိင္းစြာသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • မ်က္ႏွာေပၚရွိ အမဲစက္မ်ားႏွင့္ဆားဝက္ျခံမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
Dabo Aloe Cleansing Cream (300 mL)

Dabo Aloe Cleansing Cream (300 mL)

by W&P Design
13,000 က်ပ္
 • အသားအေရအား ေအးျမလန္းဆန္းေစျခင္း
 • အလႊာသံုးလႊာထိနက္ရိႈင္းစြာသန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • အမဲစက္မ်ားႏွင့္ ဆားဝက္ျခံမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာ ေရဓါတ္ကိုအဓိကျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
Dabo Aloe Vera Moisture Soothing Mist (100 mL)

Dabo Aloe Vera Moisture Soothing Mist (100 mL)

by W&P Design
8,900 က်ပ္
 • လ်ားေစာင္း 99 ရာခိုင္ႏႈန္းပါာင္ျခင္း
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
 • အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာ အစိုဓါတ္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
Dabo Aloe Vera Soothing Gel (300 mL)

Dabo Aloe Vera Soothing Gel (300 mL)

by W&P Design
7,950 က်ပ္
 • ေနေလာင္ဒဏ္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း
 • အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
Dabo Water Aqua Cream (120 mL)

Dabo Water Aqua Cream (120 mL)

by W&P Design
16,500 က်ပ္

လိုအပ္ေသာေရဓါတ္ကိုလ်င္ျမန္စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း

အသားအေရမြဲေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ေနေလာင္ျခင္းမ်ားကိုအထိေရာက္ဆံုးကာကြယ္ေပးျခင္း

Dabo Honey & Flower Perfect Royal Serum (120 Sold out

Dabo Honey & Flower Perfect Royal Serum (120

by W&P Design
23,000 က်ပ္
 • အစိုဓါတ္ျဖည့္ေပးျခင္း
 • အသားအေရျဖဴဝင္းေစျခင္း
 • အေရးေၾကာင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
 • အေရျပားက်ဳံ႕ဆန္႔စြမ္းအားကိုတိုးေစျခင္း
 • ပ်က္စီးေနေသာအသားအေရမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း
Dabo Honey & Flower Collagen Booster Ampoule Sold out

Dabo Honey & Flower Collagen Booster Ampoule

by W&P Design
26,000 က်ပ္
 • အသားအေရေခ်ာေမြ႔ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • အေရျပးက်ုံ႕ဆန္႕စြမ္းအားကိုတိုးေစျခင္း
 • အသားအေရအတြက္လိုအပ္ေသာ အစိုဓါတ္ကိုျဖည့္ေပးျခင္း
Dabo Honey & Flower Collagen Booster Ampoule
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္