အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Pretty Sweet Pea Body Cream 226g

Pretty Sweet Pea Body Cream 226g

by W&P Design
3,600 က်ပ္

Pretty Sweet Pea Body Cream 226g

 • အသားအေရကို ေရဓါတ္သံုးဆပိုမို ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း
 • စိတ္အာရံုလန္းဆန္းေစျခင္း
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ၂၄နာရီလံုးေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစျခင္း
 • ေမႊးရနံ႕၄မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Pretty Dream Chiffon Body Cream 226g

Pretty Dream Chiffon Body Cream 226g

by W&P Design
3,600 က်ပ္

Pretty Sweet Pea Body Cream 226g

 • အသားအေရကို ေရဓါတ္သံုးဆပိုမို ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း
 • စိတ္အာရံုလန္းဆန္းေစျခင္း
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ၂၄နာရီလံုးေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစျခင္း
 • ေမႊးရနံ႕၄မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Pretty Dark Kiss Body Cream 226g

Pretty Dark Kiss Body Cream 226g

by W&P Design
3,600 က်ပ္

Pretty Sweet Pea Body Cream 226g

 • အသားအေရကို ေရဓါတ္သံုးဆပိုမို ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း
 • စိတ္အာရံုလန္းဆန္းေစျခင္း
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ၂၄နာရီလံုးေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစျခင္း
 • ေမႊးရနံ႕၄မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Pretty Japanese Cherry Blossom Body Cream 226g

Pretty Japanese Cherry Blossom Body Cream 226g

by W&P Design
3,600 က်ပ္

Pretty Sweet Pea Body Cream 226g

 • အသားအေရကို ေရဓါတ္သံုးဆပိုမို ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း
 • စိတ္အာရံုလန္းဆန္းေစျခင္း
 • အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ၂၄နာရီလံုးေမႊးပ်ံ႕လန္းဆန္းေစျခင္း
 • ေမႊးရနံ႕၄မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Pretty Moisturizing Sun Cream UV SPF 60 (Blue)

Pretty Moisturizing Sun Cream UV SPF 60 (Blue)

by W&P Design
1,500 က်ပ္

Pretty Moisturizing Sun Cream UV SPF 60 (Blue)

 • ေရဓါတ္မ်ားပါဝင္ျခင္း
 • ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္မွကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အသားအေရပ်က္စီးျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခငး္
 • ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ B အဆင့္ ၉၉%ထိကာကြယ္ေပးျခင္း
Pretty Moisturizing Sun Cream UV SPF 90 (Orange)

Pretty Moisturizing Sun Cream UV SPF 90 (Orange)

by W&P Design
1,500 က်ပ္

Pretty Moisturizing Sun Cream UV SPF 90 (Orange)

 • ေရဓါတ္မ်ားပါဝင္ျခင္း
 • ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္မွကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အသားအေရပ်က္စီးျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခငး္
 • ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ B အဆင့္ ၉၉%ထိကာကြယ္ေပးျခင္း
Pretty BB Cream 40g
4,300 က်ပ္

Pretty BB Cream 40g

Pretty BB Cream 40g

by W&P Design
4,300 က်ပ္

Pretty BB Cream 40g

 • မိတ္ကပ္သားဆြဲရလြယ္ကူျခငး္
 • ေၾကြသားကဲ့သို႕လင္းလက္ေတာက္ပျခင္း
 • ပုလဲေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • မ်က္ကြင္းညိဳေပ်ာက္ကင္းျခင္း
Pretty BB Cream 40g
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္