အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Dora whitening and calming Body lotion 320g

Dora whitening and calming Body lotion 320g

by W&P Design
1,300 က်ပ္

Dora whitening and calming Body lotion 320g 

 • -ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဘက္တီရီးယားပိုးမ်ားဖယ္ရွားေပးျခင္း
 • -အသားအေရစိုေျပေစျခင္း
 • -၂၄နာရီ ေမႊးပ်ံ႕ေစျခင္း
 • -တစ္ေနကုန္လန္းဆန္းေစျခင္း
 • -အသားျဖဴစင္ဝင္းမြတ္ေစျခင္း
 • -သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖုျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • -Vitamin E ဓါတ္ပါဝင္ျခင္း
Dora Soft and Tender Body lotion 320g

Dora Soft and Tender Body lotion 320g

by W&P Design
1,300 က်ပ္

Dora Soft and Tender Body lotion 320g 

 • အသားအေရအစိုဓါတ္ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ျခင္း
 • အသားအေရပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • အသားအေရျဖဴဝင္းေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 • စိမ့္ဝင္မႈအားေကာင္းျခင္း
Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera sham

Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera sham

by W&P Design
1,300 က်ပ္

Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera shampoo 320g

 • ဆံေကသာပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • သန္စြမ္းနက္ေမွာင္ေစျခင္း
 • ဆံပင္နွစ္ခြမရွိျခင္း
 • ေဗာက္ထျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
 • သံလြင္ဆီနွင့္ ရွားေစာင္းလက္ပက္ျဖင့္ေဖာ္စပ္ေပးျခင္း
Dora Soft and Nourishing Honey and Lemon Shampoo

Dora Soft and Nourishing Honey and Lemon Shampoo

by W&P Design
1,300 က်ပ္

Dora Soft and Nourishing Honey and Lemon Shampoo 320g

 • သဘာဝပ်ားရည္စစ္စစ္နွင့္ သံပုရာေပါင္းစပ္ထားျခင္း
 • ေဗာက္မ်ားကင္းေဝးျခင္း
 • ဆံသားနွစ္ခြ မျဖစ္ျခင္း
 • ဆံသားေတာက္ေျပာင္ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
Dora whitening and fresh Body Wash 320g

Dora whitening and fresh Body Wash 320g

by W&P Design
1,300 က်ပ္

Dora whitening and fresh Body Wash 320g

 • ေဆးဖက္ဝင္အဆီအနွစ္မ်ားပါဝင္ျခင္း
 • အညစ္အေၾကးမာ်းကိုသန္႕ရွင္းေပးျခင္း
 • ဗီတာမင္ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ျခင္း
 • အသားအေရစိုေျပဝင္းပတင္းရင္းေစျခင္း
 • အသားျဖဴျခင္း
Dora Soft and Tender Body Wash 320g

Dora Soft and Tender Body Wash 320g

by W&P Design
1,300 က်ပ္

Dora Soft and Tender Body Wash 320g

 • အညစ္အေၾကးမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးျခင္း
 • ေရဓါတ္မွ်တေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • အသားေရပ်က္စီးမႈကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera sham

Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera sham

by W&P Design
1,000 က်ပ္

Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera shampoo 200g

 • ဆံေကသာပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • သန္စြမ္းနက္ေမွာင္ေစျခင္း
 • ဆံပင္နွစ္ခြမရွိျခင္း
 • ေဗာက္ထျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
 • သံလြင္ဆီနွင့္ ရွားေစာင္းလက္ပက္ျဖင့္ေဖာ္စပ္ေပးျခင္း
Dora Repair and Refresh Olive and Aloe Vera sham
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္